Investování

Investování je na rozdíl od spoření, kde většinou máte fixní úrok velmi volatilní. To znamená, že můžete být buď v plusu nebo v mínusu.

Do tohoto segmentu můžeme nyní zařadit i penzijní spoření, kde nyní můžeme dostat i záporný úrok. Dříve byl ze zákona u tohoto

spoření vždy nulový zisk. To znamená, že spoření muselo být vždy ziskové nebo nejvýš zde nebyla žádná ztráta.

Investování je tedy rizikovějš a do tohoto investování můžeme vložit např. 10% svých prostředků.