Akcie

Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se na řízení společnosti mimo jiné tím, že je oprávněn hlasovat na valné hromadě, případně se podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace. Za závazky společnosti akcionáři neručí.

S některými akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů, kde se tak v rámci nabídky a poptávky určuje i jejich cena.


Charakteristika

Kapitál akciové společnosti vzniká emisí akcií a jejich prodejem na trhu, zpočátku za nominální hodnotu, která je na akcii vyznačena nebo v případě pouhého elektronického zaknihování oficiálně určena. Existují také akcie bez vyznačené nominální hodnoty. Akcionáři tyto cenné papíry kupují, protože očekávají zisk jednak z vyplácených dividend, jednak z růstu kapitalizace akcie. Nákup akcií ve vhodné době může být dobrý způsob zhodnocení peněz, hodnota akcie může vzrůst až o stovky procent. Stejně tak je ale možný pokles cen akcií a částečná nebo i úplná ztráta peněz, které do nich akcionáři vložili. Proto je obchod s akciemi rizikový.

Akciová společnost neuvedená k obchodování na burze je soukromou firmou uzavřeného typu. Takové akciové společnosti vznikají úpisem akcií bez veřejné nabídky předem určenými upisovateli - zakladateli společnosti.

Účastí a hlasováním na valné hromadě se akcionář může podílet na rozhodování o společnosti, obvykle i na volbě jejího představenstva, dozorčí rady a podobně. Protože každá akcie znamená obvykle jeden hlas, může většinový akcionář, který vlastní "kontrolní balík" akcií, o společnosti rozhodovat do značné míry sám a někdy tak i poškodit menšinové akcionáře. Jejich zájmy proto musí chránit zákony, které mohou například určit procentní výši držení akcií, která vede ke zvláštním právům menšinových akcionářů.

zdroj: www.wikipedia.org

Akcie

Nová emise na pražské burze - Slovak Telekom

22.04.2015 08:23
Nová emise na pražské burze - Slovak Telekom   21. 4. 2015 Burza cenných papírů Praha zahájí dne 12. 5. 2015 obchodování s novou emisí společnosti Slovak Telekom, pod zkráceným názvem STX (ISIN SK1110017722). Podporu likvidity předběžně přislíbily zajišťovat společnosti Česká spořitelna, a.s.,...

5 důvodů, proč je pražská burza na okraji zájmu

22.04.2015 08:22
5 důvodů, proč je pražská burza na okraji zájmu Objemy obchodování na pražské burze neustále klesají, některé zdejší společnosti mohly investory připravit doslova „o kalhoty“. 20. 4. 2015 0:00 Arsen Lazarevič 1. Osud některých bývalých...

Investoři, pozor na zdanění výnosů z prodeje cenných papírů!

03.03.2015 08:04
Investoři, pozor na zdanění výnosů z prodeje cenných papírů!     Obecně je vždy třeba vycházet z faktu, že každý stát chce zdanit veškeré příjmy svých poplatníků a jakékoliv osvobození příjmů je pak pouze výjimkou z tohoto pravidla. Každý takový případ by měl být...