Spoření

Co si můžeme představit pod pojmem spoření? Nejčastěji asi ukládání prostředků na horší časy nebo na nákup něčeho nového. Vždy musíme ukládat prostředky tak, abychom k určité části měli alespoň přístup. Tzn. např spořící účty, nějaký úrok zde je a můžeme prostředky kdykoliv vybrat. Dále bychom měli spořit i v dlouhodobějším horizontu: tzn. na stáří, na eventuální opravu domu, nové auto...... Tyto prostředky pak bývají většinou vázané časem, např. nemůžeme na tyto prostředky po určitý čas šáhnout. Čím déle je necháme bance nebo stavební spořitelní, tím budeme mít pravděpodobně vyšší úrok.

Určitě je dobré vložit část peněz i do rizikovějších aktiv jako akcie nebo podílové fondy, zde odborníci říkají, že by částka neměla překročit 10% investovaných prostředků

Dle času můžeme spoření rozdělit následovně:

- krátkodobé - běžný účet, spoříčí účet, termínovaný vklad

- střednědobé - termínovaný vklad, dluhopisy, podílové fondy

- dlouhodobé - penzijní fondy, stavební spoření, podílové fondy

Diskusní téma: Spoření - poraďte si, kde spořit

Datum: 04.06.2015

Vložil: Alibaba

Titulek: setri

SETRI, vole.

Datum: 12.11.2014

Vložil: Milan

Titulek: Motl

Zajímalo by mne, kde zajímavě zúročit peníze nebo zhodnotit peníze.

Přidat nový příspěvek