Od Nového roku budou moci klienti využívat jen jednu z dosavadních výhod životního pojištění. Buď si zvolí nižší daně, nebo možnost mimořádných výběrů.

Pokud si zvolíte variantu nižších daní, můžete si ze základu daně ročně odečíst až 12 tisíc korun ze zaplaceného pojistného. Na druhou stranu přijdete o možnost mimořádných výběrů v době trvání smlouvy.

Zvolíte-li druhou variantu, peníze budete moci i nadále vybírat, ovšem uplatnit daňové výhody už nebude možné.

K penězům pochopitelně musíte mít trvalý přístup i po 1. lednu 2015. Změní se pouze jediný status vaší smlouvy. Přejdete do režimu neuplatňované životní pojistky a zároveň máte povinnost deset let zpětně dodanit odpočet, pokud jste jej ovšem uplatňovali.

Pojišťovny rozeslaly klientům dopisy

Už od listopadu pojišťovny o nových pravidlech své klienty informují dopisem. Ovšem některé zásadní skutečnosti jim zapomínají sdělit.

„Pojišťovny sice korektně informují o možnosti přechodu na nové daňově uznatelné podmínky, ale často bohužel ve svých dopisech zapomínají klientům připomenout možnost posledního mimořádného výběru do konce roku 2014,” upozornil Právo Jiří Šindelář, výkonný ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF).

Podle něho pojišťovny také nedostatečně zohledňují to, že pro některé klienty přechod na nový režim prostě nebude výhodný. Tím, že si klient zvolí variantu daňových odpočtů, zamkne si peníze prakticky až do důchodu (minimálně do 60 let věku).

„Jejich hlavním zájmem je klienta si udržet. Naproti tomu nezávislý finanční poradce umí daňové změny zapracovat do kontextu celých rodinných financí. Proto by klienti měli informace jednobarevných poboček brát s rezervou a raději se poradit s nezávislým odborníkem,” doplnil Šindelář.

Pro pojišťovny je pochopitelně výhodné, aby klienti ze svých smluv peníze nevybírali a tímpádem nezvolili možnost mimořádných výběrů. Mnohé pojišťovny tak klienty v dopisech nabádají, že v případě budou-li chtít i nadále využívat daňových odpočtů, nemusí nic dělat.

Například v dopise ING Pojišťovny (INGP) se klient dozví: „Pokud máte zájem mít svou smlouvu v daňově zvýhodněném režimu i po 1. lednu 2015, nemusíte na tento dopis reagovat – k uvedenému datu bude Vaše smlouva automaticky i nadále daňově zvýhodněná. V takovém případě můžete i nadále uplatňovat odpočet ze základu daně; můžete dostávat případné příspěvky zaměstnavatele bez nutnosti jejich zdanění; nemůžete provádět mimořádné výběry.”

Česká pojišťovna své klienty informovala takto: „Pokud si chcete i nadále zaplacené pojistné odečítat od základu daně z příjmu a neplánujete vybírat finanční prostředky v průběhu smlouvy, nic se pro Vás nemění. Podepište prosím přiložený dodatek k pojistné smlouvě nejpozději do 31. 12. 2014 a uschovejte si ho jako potvrzení, že Vaše pojistná smlouva je daňově uznatelná i za nových podmínek.”

Zareagovat klient musí, rozhodne-li se pro mimořádné výběry. INGP po něm vyžaduje zaslání odpovědního lístku, který přiložila do dopisu. ČP pak nabízí možnost zavolat specialistům.

Proč k novele vůbec došlo

Schválením novely se zákonodárci rozhodli zarazit praxi některých zaměstnavatelů, kteří příspěvky na životní pojištění používali jako formu odměny k platu. Zaměstnanci si tyto peníze pak mohli vybrat, aniž by přišli o daňové zvýhodnění na svých smlouvách.

Zaměstnavatel může každému zaměstnanci na životní pojištění přispět až 30 tisíci korunami ročně. Z tohoto příspěvku zároveň nemusí odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Totéž platí i pro zaměstnance, který z příspěvku navíc nemusí ani platit daň z příjmu.