Pokud klient vypoví smlouvu o životním pojištění předčasně, bude muset vrátit státu peníze, které na dani ušetřil za posledních 10 let.

Někteří zaměstnavatelé zneužívají příspěvky na soukromé životní pojištění zaměstnanců jako formu odměny k platu, zaměstnanci si tak mohou tyto peníze vybírat. Nová právní úprava tomu má zamezit. Motivací zaměstnavatelů přitom podle ministerstva financí je, aby ušetřili daň a především příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, které ze zákona mají povinnost hradit.

Nově to bude tak, že pokud zaměstnanec peníze jednorázově vybere, nebudou tyto částky osvobozeny od daně.

„Změna v oblasti podpory soukromého životního pojištění je činěna v kontextu snahy navrátit tomuto daňovému benefitu původní charakter, tedy podporovat spoření na stáří. Toho, kdo svým soukromým životním pojištěním k tomuto cíli směřuje, tj. nebude naspořené prostředky čerpat před dosažením důchodového věku, se navrhovaná úprava žádným způsobem nedotkne,“ uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo financí.