Zajímavé nabídky termínovaných vkladů

05.03.2015 08:00

Termínovaný vklad: Za pěl let nejvýše 2,95 % ročně

 
Termínovaný vklad: Za pěl let nejvýše 2,95 % ročně

 

Doba relativně vysokých úroků u spořicích produktů je minimálně prozatím otázkou minulosti. Úrokové sazby poklesly. A ne zrovna o málo. Finanční instituce mají dostatek levných prostředků, a tak o prostředky klientů příliš nestojí. Kam uložit peníze s nejvyšším úrokem?

Bylo by chybou podlehnout zdánlivě jasné neatraktivnosti. Spořící účty nebo třeba termínované vklady mají stále co nabídnout. Použijeme-li pro srovnání jako měřítko míru inflace(dle Českého statistického úřadu v aktuální výši 0,3 %, predikce České bankovní asociace pro rok 2015 počítá s inflací ve výši 0,5 %), nejeví se nabídka některých finančních institucí vůbec špatně. O to víc s garancí, kdy jsou prostředky u bank i družstevních záložen součástí pojištění vkladů a to až do ekvivalentu 100 000 EUR (zhruba 2 700 000 Kč).

Termínované vklady nabízejí vyšší zhodnocení než běžné účty a podstatná část spořicích účtů, na druhou stranu jsou zde prostředky vázány delší dobu. Obvyklá doba uložení bývá 1, 2, 3, ale i 5 let. Během tohoto období není možné z účtu úspory vyzvednout, a pokud ano, pak většinou pouze za cenu sankčních poplatků Zde se podmínky jednotlivých finančních institucí liší. Na druhou stranu toto delší období je i jednou z největších výhod termínovaných vkladů – sjednaná úroková míra totiž platí po celé sjednané období a banka ji nemůže na rozdíl od spořicích účtů jednostranně změnit.

Atraktivnost nabídky termínovaných vkladů se zásadně odlišuje pro různé výše vkladů i horizonty uložení. Pro názornost si představme pět nejlepších variant pro případ uložení 100 000 Kč a 1 000 000 Kč, a to v horizontu 1 a 5 let. Uvedené sazby platí pro fyzické osoby a výpočty zohledňují očištění výnosů o srážkovou daň.

Vklad 100 000 Kč na 1 rok

Tabulka 1: Srovnání termínovaných vkladů ve výši 100 000 Kč na 1 rok

Subjekt

Název produktu

Úroková sazba (%)

Celkem po zdanění (Kč)

ANO spořitelní družstvo

Termínovaný vklad

2,25

101 912,50

Evropsko-ruská banka

Termínovaný vklad

2,00

101 700,03

Oberbank

TV – Top jistota

1,30

101 104,97

Artesa, spořitelní družstvo

TV Standard

1,20

101 020,00

Peněžní dům s.d. / Zuno bank

TV / Vklad

1,10

100 935,03

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek finančních institucí

Vklad 100 000 Kč na 5 let

Tabulka 2: Srovnání termínovaných vkladů ve výši 100 000 Kč na 5 let

Subjekt

Název produktu

Úroková sazba (%)

Celkem po zdanění (Kč)

ANO spořitelní družstvo

Termínovaný vklad

2,95

112 537,33

Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo

Termínovaný vklad

2,90

112 325,17

Artesa, spořitelní družstvo

TV Bonus

2,85

112 112,50

Creditas, spořitelní družstvo

Termínovaný vklad

2,80

111 899,33

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Termínovaný vklad

2,55

110 837,50

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek finančních institucí

Vklad 1 000 000 Kč na 1 rok

Tabulka 3: Srovnání termínovaných vkladů ve výši 1 000 000 Kč na 1 rok

Subjekt

Název produktu

Úroková sazba (%)

Celkem po zdanění (Kč)

ANO spořitelní družstvo

Termínovaný vklad

2,25

1 019 125,00

Evropsko-ruská banka

Termínovaný vklad FIX

2,20

1 018 699,97

Evropsko-ruská banka / J&T Banka

Termínovaný vklad / Clear Deal

2,00

1 017 000,03

Artesa, spořitelní družstvo

Termínovaný vklad STANDARD

1,40

1 011 900,03

Oberbank

Termínovaný vklad Top jistota

1,30

1 011 049,97

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek finančních institucí

Vklad 1 000 000 Kč na 5 let

Tabulka 4: Srovnání termínovaných vkladů ve výši 1 000 000 Kč na 5 let

Subjekt

Název produktu

Úroková sazba (%)

Celkem po zdanění (Kč)

ANO spořitelní družstvo

Termínovaný vklad

2,95

1 125 374,83

Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo

Termínovaný vklad

2,90

1 123 250,17

Artesa, spořitelní družstvo

Termínovaný vklad BONUS

2,85

1 121 125,00

Creditas, spořitelní družstvo

Termínovaný vklad

2,80

1 118 999,83

J&T Banka

Clear Deal

2,60

1 115 493,17

Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek finančních institucí

V přehledu se vedle bank nachází i několik družstevních záložen (název instituce zvýrazněn kurzívou). Odlišnost mezi bankou a družstevní záložnou tkví zejména v tom, že zatímco služeb banky může využívat prakticky kdokoliv, služeb družstevní záložny mohou využívat pouze členové daného družstva. Před sjednáním vybraného účtu je tak potřeba požádat družstvo o členství (ve skutečnosti formalita, pouze podepíšete o papír navíc), složit členský vklad a někdy i zápisné.

Členské vklady spojené s členstvím v družstvu bývají minimální, většinou do výše 100 Kč. Vzácnou výjimkou je ANO spořitelní družstvo, kde je potřeba složit 1 000 Kč (1 Kč okamžitě a 999 Kč pak do tří let).

Zhodnocená či znehodnocená forma členského vkladu se člověku dle výkonu družstva po jeho vystoupení z družstva vrací. Zápisné nikoliv, v tomto případě jde o jakýsi administrativní poplatek za přijetí. Bližší informace vám podají jednotlivé družstevní záložny, případně je naleznete na jejich internetových stránkách.

Podle novely vklady a účty otevřené od 1. 7. 2015, s nimiž se váže úročení či jiná forma zvýhodnění, nesmí svou výší překročit desetinásobek hodnoty splaceného členského vkladu. Pro vklady založené před 1. 7. 2015 platí z pravidla desetinásobku výjimka, a to až do ledna 2018. Pakliže by však splatnost prostředků tuto mez překročila a nedošlo by ke složení požadovaného členského vkladu, vklad by se přestal od roku 2018 úročit.

Družstevní záložny si jsou možného negativního dopadu novely vědomy, a tak již téměř všechny ohlásily přípravu transformace své právní formy na banku. V každém případě je při volbě družstevní záložny zvážit i délku vkladu.

zdroj: www.investujeme.cz