Úprava rodinného rozpočtu

28.05.2015 08:13

Davidovy finance: společná budoucnost a vlastní bydlení s partnerkou

 •  
 •  
 •  
 •  
David a Lenka již rok bydlí v pronajatém bytě. Spolu jim to klape, a tak přemýšlejí o společném vlastním bydlení, svatbě a založení rodiny. Na vše budou potřebovat finance, toho jsou si vědomi. Jak na to, se podíváme společně s analytiky a poradci Partners.
Lenka a David si při plánování společné budoucnosti musí nejprve ujasnit, jak finančně povedou společnou domácnost. Ilustrační snímek

Lenka a David si při plánování společné budoucnosti musí nejprve ujasnit, jak finančně povedou společnou domácnost. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

 

Profil Davida

 • Vysokoškolák, nejprve svobodný, později ženatý se dvěma dětmi.
 • Žije v krajském městě. 
 • Pracuje jako správce sítě v IT firmě.

Davidovi je 30 let, Lence 25 a oba stojí na začátku kariéry i partnerského soužití. Momentálně jejich společné příjmy činí 40 560 korun a výdaje 28 259 korun. Měsíčně jim zůstane 12 301 korun. David má ještě pohotovostní rezervu 34 500 a Lenka 110 000 korun. S touto bilancí startují své společné soužití.

Lenka a David si při plánování společné budoucnosti musí nejprve ujasnit, jak finančně povedou společnou domácnost. Mají několik možností:

 1. Dohodnou se, že budou mít každý vlastní účet a spořicí produkty a o společné náklady se budou dělit rovným dílem. Tato varianta pro ně neznamená výraznější změny.

 2. O finance společné domácnosti se bude starat jen jeden z partnerů, ten druhý mu bude na chod domácnosti odevzdávat část svého příjmu. Spořit pak budou jako dosud, tedy každý zvlášť. Tato varianta je náročnější pro toho, kdo se bude starat o společné finance.

  Obě tyto varianty mají jednu velkou nevýhodu: chybí plánovaná tvorba rezerv na pořízení vlastního bydlení. Nabízejí se ale další možnosti:

 3. Každý z partnerů má vlastní účet, zároveň si založí společný účet, kam budou rovným dílem přispívat na chod domácnosti. Zároveň si společně založí vhodný či vhodné spořicí produkty, které jim pomohou se přiblížit se vysněné budoucnosti. Tato varianta je náročnější z hlediska plánování i nákladů dle vybraných produktů, ale z dlouhodobě nejsmysluplnější.

Plánování společných financí

David s Lenkou se shodli na variantě tři. V tomto případě je třeba se na jejich společné finance podívat z trochu jiného úhlu. Výdaje je vhodné rozdělit na Davidovy a Lenčiny privátní a na jejich společné. Rozpočet tedy bude vypadat následovně:

Rozpočet Davida a Lenky (údaje v Kč)
Lenka příjmy Lenka výdaje David příjmy David výdaje
15 000 (plat) 2 000 (stavební spoření, Lenka) 22 700 (David mzda) 1 000 (ošacení)
1 320 (stravenky na obědy Lenka) 2 000 (ošacení) 1 540 (stravenky na obědy) 600 (kosmetika, osobní potřeby)
  900 (kosmetika, osobní potřeby)   836 (životní pojištění)
  1 320 (obědy ve školce)   1 000 Kč (penzijní spoření)
      1 700 Kč (stavební spoření)
      1 000 (spoření nebo investice)
      1 540 (obědy)
16 320 6 220 24 240 7 676
Lenka plus 10 100 Kč David plus 16 564 Kč
Společné výdaje Příjmy do společného účtu
223 (povinné ručení) 8 000 (Lenka)
1 000 (benzin) 8 000 (David)
6 000 (náklady na bydlení)  
3 000 (zábava, hobby)  
4 140 (jídlo, drogérie)  
14 363 (výdaje celkem) 16 000
 Celková bilance: plus 10 664

Na společný účet by si tedy měsíčně měli ukládat zhruba 16 000 korun (započteno i s rezervou). Celkově jim tedy zbude 10 664 korun, respektive Lence 2 100 a Davidovi 8 564 korun. S touto částkou by měli pracovat při plánování dlouhodobých cílů.

Své cíle by si měli rozdělit do časových úseků – na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Mezi ty krátkodobé budou patřit nečekané výdaje (například v době krátkodobé nemoci) a výdaje na zvelebení a údržbu domácnosti (například nová pračka, lednička). Mezi ty střednědobé by měla patřit svatba a narození dítěte a mezi dlouhodobé pak financování bydlení.

Pořízení vlastního bydlení

David a Lenka plánují rodinu a rozhodnou se pořídit si vlastní bydlení. Rovnou hledají větší byt. Nachází 3+kk v Pardubicích za cenu 1,8 milionu korun. Banky většinou chtějí 15 procent z vlastních zdrojů, v tomto případě jde o 270 tisíc. Mladý pár se tak rozhodne využít 100 tisíc ze své rezervy. Zbývajících 170 tisíc dostane od rodiny, nemusí tak využít žádný další úvěr. Celková výše úvěru je 1,53 milionu korun.

Protože dvojice plánuje rodinu, přeje si tak co nejnižší měsíční splátky a rozložení úvěru na delší dobu. Pořizuje si proto úvěr na 30 let a dostává roční sazbu 1,99 procenta a měsíční splátku ve výši 5 648 korun. Náklady na bydlení tak Davidovi a Lence zůstávají zhruba stejné. Výhodou pro ně je vlastní a větší bydlení.

Ostatní rezervu si ponechávají na spořicím účtu a tvoří si kasičku pro nenadálé situace.

Rozpočet Davida a Lenky (údaje v Kč)
Lenka příjmy Lenka výdaje David příjmy David výdaje
15 000 (plat) 2 000 (stavební spoření, Lenka) 22 700 (David mzda) 1 000 (ošacení)
1 320 (stravenky na obědy Lenka) 2 000 (ošacení) 1 540 (stravenky na obědy) 600 (kosmetika, osobní potřeby)
  900 (kosmetika, osobní potřeby)   836 (životní pojištění) - částka se mění na 1 174  v souvislosti s hypotékou
  1 320 (obědy ve školce)   1 000 (penzijní spoření)
  871 (životní pojištění) - nová částka a smlouva v souvislosti s hypotékou   1 700 (stavební spoření)
      1 000 (spoření nebo investice)
      1 540 (obědy)
16 320 7  091 24 240 8 014
Lenka plus 9  229 po započtení nové pojistky David plus 16 226 Kč po započtení nové částky na životní pojištění
Společné výdaje Příjmy do společného účtu
223 (povinné ručení) 8 000 (Lenka)
1 000 (benzin) 8 000 (David)
5  648 (náklady na bydlení)  
3 000 (zábava, hobby)  
4 140 (jídlo, drogerie)  
2 000 (náklady na energie)  
16 011 (výdaje celkem) 16 000

Pojištění společného bydlení a odpovědnosti

Lenka s Davidem si v souvislosti s hypotékou sjednávají také tři druhy pojištění: nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti. Na pojištění nemovitosti vybírají produkty s širším krytím rizik. Poskytují totiž mnohem lepší pojistnou ochranu než produkty základní.

Při výběru správného pojištění bytu volí variantu podle rozsahu asistenčních služeb. Chtějí totiž využít asistenčních služeb v případě zabouchnutí dveří či rychlé pomoci instalatéra.

 

V základní variantě pojištění bytu pak mají zahrnuto riziko požáru únik vody z vodovodního zařízení, zemětřesení, odcizení a vandalismus, záplavu a povodeň a poškození majetku v souvislosti s vichřicí a krupobitím.

Na jaká další připojištění by mladý pár neměl zapomínat? Rozhodně je nutné myslet na pojištění odpovědnosti za škodu. Protože budou Lenka s Davidem vlastníkem bytu, odpovídají za škody, které vzniknou s užíváním bytu (například dojde-li k prasknutí radiátoru, který následně vytopí sousedy pod nimi). Partneři by neměli zapomenout ani na pojištění odpovědnosti z občanského života. Škody, které reálně hrozí, se nemusejí bezpodmínečně týkat bytu, ale běžných činností, které Lenka a David provádějí (pokud například vytopí sousedy přetečením vany nebo poškodí zboží v obchodě).

Změna pojištění u Davida

David podniká i další kroky kolem pojištění. Rozhodl se, že si do pojistku přidá i krytí pro případ smrti. Rozhodoval se mezi dvěma možnostmi. První z nich je klesající pojistná částka na 30 let ve výši 1,6 milionu korun, tedy v případě jeho smrti by Lenka mohla doplatit celou hypotéku. Druhou možností je, že se výše pojistné částky nastaví poměrově podle příjmů Davida a Lenky. Davidovy příjmy tvoří přibližně 60 procent, výše pojistné částky by tedy byla okolo 960 tisíc korun. David se po domluvě s Lenkou rozhodl pro první variantu, tedy krýt celou výši úvěru, aby Lenka v případě jeho smrti mohla hypotéku doplatit celou. Při rozhodování brali v úvahu i plánovanou budoucí rodinu. Po úpravě ho pojistka nové bude stát 1 174 korun měsíčně.

Lenka životní pojištění zatím neměla žádné. Na začátku bylo třeba rozhodnout, jestli se Lenka přidá do již běžící pojistky Davida jako další pojištěný, nebo zda si založí smlouvu vlastní. Obě varianty mají plusy i minusy. Výhodou jedné společné smlouvy jsou o něco nižší poplatky za její vedení a správu. Mezi nevýhody patří zejména to, že by si Lenka nemohla smlouvu uplatnit pro daňové odpočty a dále to, že pokud se partneři rozejdou, bývá komplikovanější dělení smlouvy a případně může být komplikovanější nové zajištění osoby, která z původního pojištění odchází. Lenka se nakonec rozhodla pro svoji samostatnou smlouvu.

Lenka se dále rozhodla v pojistce řešit pouze vážná rizika, tedy smrt, invaliditu všech tří stupňů, závažné nemoci a trvalé následky úrazu. Krátkodobé problémy, jako pracovní neschopnost, hospitalizace nebo drobné úrazy bude řešit vlastní finanční rezervou.

Pro případ smrti má pojistnou částku nastavenou stejně jako David, tedy na pokrytí celé hypotéky ve výši 1,6 milionu korun s klesající pojistnou částkou na 30 let. Invaliditu druhého a třetího stupně má nastavenou na 2,5 milionu korun, invaliditu prvního stupně na 600 tisíc korun, obě s klesající pojistnou částkou do 65 let jejího věku. Závažné nemoci na konstantní částku 300 tisíc korun a trvalé následky úrazu na jeden milion korun. Takto nastavená pojistka stojí Lenku 871 korun měsíčně.

Investice do budoucna

Protože výdaj vlastních peněz na hypotéku vyčerpal Lenčiny a Davidovy rezervy, měli by David s Lenkou nejdříve rezervy zase navýšit. Měli by být schopní pokrýt běžné výdaje a splátku hypotéky minimálně na několik měsíců.

Zdroj: https://finance.idnes.cz/serial-davidovy-finance-spolecne-bydleni-s-partnerkou-pp9-/viteze.aspx?c=A150525_104826_viteze_sov