A to zdaleka není všechno. Od roku 2016 by mělo dále vzrůst daňové zvýhodnění na druhé dítě o 100 korun měsíčně, u třetího a dalšího dítěte pak o dalších 300 korun za měsíc.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě může mít formu slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace obou forem, tj. slevy na dani a daňového bonusu. Sleva na vyživované dítě snižuje vypočtenou daň až do nuly.

Daňové zvýhodnění na děti v roce 2015 (v korunách)
  Roční Měsíční
Na jedno dítě 13 404 1117
Na druhé dítě 15 804 1317
Na třetí a každé další dítě 17 004 1417
Na jedno dítě s průkazem ZTP/P 26 808 2234
Na druhé dítě s průkazem ZTP/P 31 608 2634
Na třetí a každé další dítě s průkazem ZTP/P 34 008 2834

Pokud je nárok na daňové zvýhodnění (řádek 72) vyšší než daňová povinnost (řádek 71), vzniklý rozdíl je daňovým bonusem. Daňový bonus vám náleží tehdy, pokud máte příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. v roce 2015 aspoň 55 200 korun (6 x 9200 Kč).

Příjmem se rozumí hrubý příjem (nikoli základ daně), a to ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku a z nájmu. Tyto příjmy se sčítají dohromady. Nezahrnují se sem příjmy, z nichž byla odvedena srážková daň, ani příjmy z dohod o provedení práce do 10 tisíc korun za měsíc, které jste dobrovolně zahrnuli do daňového přiznání. Maximálně však můžete za loňský rok dostat bonus do výše 60 300 korun.

Příklad
Pan Žáček vyživuje ve společné domácnosti čtyři děti (tři nezletilé a zletilého středoškoláka).
 • Na řádku 71 přiznání za rok 2015 (daň po uplatnění slev) mu vyšla daň 72 000 Kč. Na všechny čtyři děti uplatňuje daňové zvýhodnění 63 216 Kč (13 404 15 804 17 004 17 004). Celkově zaplatí na dani 8874 Kč (72 000 – 63 216).
 • Pokud by mu vyšla na řádku 71 nulová daň, finanční úřad mu vyplatí bonus ve výši 60 300 Kč. Rozdíl mezi 63 216 Kč a 60 300 Kč by mu propadl.
 • Kdyby si na řádku 71 vypočetl daň ve výši 6000 Kč, od správce daně by dostal bonus 57 216 Kč (tato částka je nižší než 60 300 Kč, proto by o nic nepřišel).

Záleží na počtu dětí

Jestliže vyživujete ve společně hospodařící domácnosti (což je totéž jako dříve „ve společné domácnosti“) více dětí než jedno, sami se musíte rozhodnout, na které dítě budete uplatňovat daňové zvýhodnění na první dítě (ročně 13 404 korun), na druhé dítě (ročně 15 804 korun) a na které ve výši stanovené na třetí a každé další dítě (ročně 17 004 korun).

Datum narození dětí při tomto rozdělení nehraje vůbec žádnou roli.

Příklad
Pan Kupec má dvě děti, starší Alžbětu a mladšího Ondřeje.
 • Uplatňuje daňové zvýhodnění za rok 2015 na dceru Alžbětu (narozená 1995) jako na první dítě 13 404 Kč za rok a na syna Ondřeje (narozen 1999) jako na druhé dítě 15 804 Kč.
 • Vůbec nic se nestane, rozhodne-li se opačně – u Oldřicha 12 měsíců jako na první dítě, třebaže je Alžběta starší.

Dítě se ZTP/P dejte jako poslední

Pokud máte více vyživovaných dětí a některé z nich má průkaz ZTP/P, pak byste měli dítě se zdravotním postižením zařadit až na konec, kde je částka daňového zvýhodnění nejvyšší, a u osoby ZTP/P se navíc bere dvojnásobek částky. Tak na tom vyděláte.

Příklad
Paní Nývltová bude uplatňovat daňové zvýhodnění na dvě děti – Alenu a Pavlínu, která má průkaz ZTP/P.
 • Na Alenu za rok 2015 uplatní jako na jedno dítě 13 404 Kč a na Pavlínu 31 608 Kč, tj. dvojnásobek částky na druhé dítě. Celkem tak dostane 45 012 Kč.
 • Kdyby postupovala opačně, tak by na Pavlínu dostala 26 808 Kč (dvojnásobek na první dítě) a na Alenu 15 804 Kč (na druhé dítě). To dělá celkem 42 612 Kč.
 • První varianta je o 2400 Kč vyšší.

Na odečet má nárok jen jeden z manželů

Stále platí vžité zásady, že daňové zvýhodnění na vyživované dítě si může uplatnit jen jeden z manželů, že se musejí dohodnout, který z nich to bude, a že si daňové zvýhodnění na více dětí mohou také rozdělit.

Nově se v tomto případě musí domluvit na tom, v jakém pořadí, a tudíž v jaké výši ho budou na konkrétní děti uplatňovat.

Příklad
Manželé Keclíkovi mají ve společně hospodařící domácnosti čtyři vyživované děti. Z toho dvě společné děti (Martinu a Radka) a dvě děti z prvního manželství pana Keclíka (Michalu a Luboše).
 • Daňové zvýhodnění může mít na všechny čtyři děti pan Keclík, nebo paní Keclíková. Mohou si také děti rozdělit, přičemž může vzniknout celá řada variant, například:
 • Pan Keclík uplatní ročně na Michalu (jedno dítě) 13 404 Kč, na Luboše (druhé dítě) 15 804 Kč, paní Keclíková na Martinu a Radka po 17 004 korunách (na třetí a další dítě).
 • Nebo paní Keclíková si uplatní ročně na Martinu (jedno dítě) 13 404 Kč, pan Keclík na Radka (druhé dítě) 15 804 Kč a na Michalu a Luboše (třetí a další dítě) shodně po 17 004 Kč a tak dále.

Změna v počtu dětí během roku

Při vyplňování přiznání mohou vzniknout některé nejasnosti, zvláště pokud se počet vyživovaných dětí v průběhu roku měnil.

Například se vám narodilo další dítě nebo některé dostudovalo. Tím současně došlo k posunu ve výši daňového zvýhodnění na zbývající děti.

Příklad
Pan Rejman v roce 2015 uplatňuje daňové zvýhodnění na nezletilého syna Marka a studentku Lucii, která v červnu skončila studium na střední škole. Do zaměstnání nastoupila začátkem září. Daňovou úlevu na ni proto může nárokovat ještě i za období prázdnin, celkem za leden až srpen, tedy 8 měsíců. Může si vybrat ze dvou variant:
 • Na nezletilého Marka bude mít po celý rok slevu na jedno dítě, tedy 13 404 Kč a na Lucii 8 měsíců na druhé dítě, tj. 8 x 1317 = 10 536 Kč. Dohromady na obě děti to dělá 23 940 Kč. Při této variantě nebude muset zvýhodnění na Marka od září měnit.
 • Studentka Lucie bude 8 měsíců „jedno dítě“, to je 8 x 1117 = 8396 Kč. Marek bude za leden až srpen „druhé dítě“, tj. 8 x 1317 = 10 536 Kč. Za září až prosinec klesne na „jedno dítě“ se základní sazbou, tj. 4 x 1117 = 4468 Kč. Za obě děti má pan Rejman nárok za rok 2015 ve stejné výši jako v první variantě, tedy 23 940 Kč.
Příklad
Pan Nováček si nárokuje daňové zvýhodnění na dceru Ivanu, která se narodila v roce 2010. Dne 10. března 2015 se manželům Nováčkovým narodila Žaneta.
 • Daňové zvýhodnění lze uplatnit již za kalendářní měsíc, ve kterém se dítě narodí. To znamená, že se na Žanetu vztahuje už březen, což dělá 10 měsíců.
 • Pan Nováček bude postupovat jednoduchým způsobem. Na Ivanu si uplatní 13 404 Kč za rok, na Žanetu jako na druhé dítě 10 x 1317 = 13 170 Kč, celkem 26 574 Kč.

Jak je to u střídavé péče

Když soud svěří dítě do střídavé péče obou rodičů, u nichž neexistuje společně hospodařící domácnost, tak bude na dítě uplatňovat daňové zvýhodnění po část roku jeden z rodičů a po další část roku druhý z rodičů.

Je možné, že na jedno dítě nebude u obou rodičů za stejný počet měsíců stejná částka. Záleží na tom, zda některý z rodičů vyživuje ve své společně hospodařící domácnosti kromě dítěte, které má ve střídavé péči, i další dítě nebo děti, které má se svou současnou manželkou nebo přítelkyní.

Příklad
Pan Burian je podruhé ženatý. Ve společné domácnosti vyživuje po celý rok dceru Petru, kterou má se současnou manželkou, a vedle toho má půl roku ve střídavé péči syna Jakuba, kterého má s bývalou ženou. Ta má Jakuba rovněž půl roku ve střídavé péči, jiné děti se současným partnerem nemá. V zaměstnání si na něj uplatňuje daňové zvýhodnění za šest měsíců.
 • Pan Burian si uplatní na Petru jako na první dítě za rok 13 404 Kč, na Jakuba jako na druhé dítě 6 x 1317 Kč = 7902 Kč.
 • Jeho bývalá žena na Jakuba dostane jako na první dítě 6 x 1117 Kč = 6702 Kč.