„Opatření směřující k omezení přepojišťování a k vyšší ochraně spotřebitele musí podpořit každý solidní účastník trhu. Dnes je to velký problém – ve snaze o udržení svých provizních příjmů uzavírají někteří zprostředkovatelé stále nové a nové smlouvy s týmiž zákazníky, a to většinou k jejich neprospěchu,” uvedl například mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Současně zdůraznil, že většina poradců se chová solidně a jednají v nejlepším zájmu svých klientů.

Pobídky, resp. provize dnes dosahují 180 až 200 procent částky ročního pojistného a jsou pojišťovacím zprostředkovatelům vypláceny hned po uzavření smlouvy s klientem. První dva roky pojištění tak klient pouze platí provizi zprostředkovateli.

Ti poté, co dva roky uplynou, za svým klientem často opět přijdou a pod různými záminkami ho nutí ke zrušení jeho smlouvy a uzavření smlouvy nové. Díky tomuto tzv. přetáčení smlouvy znovu inkasují další provizi.

Kvůli fintám některých pojišťovacích zprostředkovatelů dnes podle Šincla končí předčasně a nevýhodně pro klienty více než polovina životních pojistek. „Je to velká hra o provize, ve které se točí deset miliard ročně,” uvedl poslanec.

Klienti by získali až čtyři miliardy

Jeho návrh, který si mezi poslanci získává podporu, počítá s tím, že se maximální odměna zprostředkovatelům sníží a zastropuje na 150 procentech ročního pojistného, přičemž částka, o niž se sníží provize, tj. přes čtyři miliardy korun, se připíše klientům do výnosů.

„V mém návrhu je také striktně legislativně ošetřeno, že pojišťovny z této částky neuvidí ani korunu. Dále navrhuji, aby zprostředkovatelé nedostávali celou provizi ihned, jako je tomu dnes, ale aby se její proplácení rozložilo do pětiletého časového rámce,“ doplnil poslanec.

Problém podle odborníků totiž narostl do rozměrů, které sám trh nevyřeší – pojišťovny se na omezení pobídek nemohou kolektivně domluvit, aby nebyly obviněny z kartelové dohody, a žádná to nemůže z obchodních důvodů udělat sama.

Sama regulace není v evropském kontextu ojedinělá. Obdobnou či dokonce přísnější regulaci provizí mají například ve Velké Británii, Nizozemí či Rakousku, od ledna 2016 se velmi podobný princip chystá zavést také Polsko.

„Otázka nastavení odměn má výrazný vliv na motivaci zprostředkovatele a jeho odpovědnosti za délku trvání pojistné smlouvy. Životní pojištění je dlouhodobý produkt a my opakovaně upozorňujeme na to, že metoda odměňování může být jedním z nástrojů, který pomůže problematiku krátkého života smluv, resp. přepojišťování řešit,“ sdělil Právu výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora.

Ročně se přepojistí milión smluv

Jak dále upozornil, ročně je přepojištěno zhruba milión smluv a tento počet neklesá. „Proto je jakýkoli nástroj, který může přispět ke zlepšení situace, pro pojišťovny vítaný. Koneckonců pojišťovny již více než rok hledají řešení, jak implementovat doporučení ČNB k úpravě systému odměňování v této oblasti, avšak s ohledem na dodržování pravidel soutěžního práva samy nemohly podobná opatření zavést,“ připomněl Síkora.

Návrh poslance Šincla podle něj může přinést pozitivní posun v ochraně spotřebitele a odstranit z trhu ty zprostředkovatele, pro které je přepojišťování klientů hlavní obchodní strategií.

„Soukromé životní pojištění je stále atraktivní produkt dlouhodobé tvorby rezerv, není však důvod, aby náklady za předčasné ukončení smlouvy šly výhradně na vrub klientům. Z důsledného čtení návrhu je zřejmé, že významná část prostředků, která byla vyplácena i v případě storna – jde zhruba o 50 procent pojistných smluv – se přesune do odkupného pro klienta,“ upozornil Síkora.

V praxi je podle něj návrh pro pojišťovny implementačně náročný, ale realizovatelný.