„Advokáti se snaží ze svého závazku vyvázat nejrůznějšími klamavými vyjádřeními. Nyní nekomunikují vůbec, nebo velmi omezeně. Svým přístupem vystavují své klienty tomu, že se budou dostávat do prodlení s úhradou soudem předepsané částky,“ sdělil Právu náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace (ČBA) Jan Matoušek.

   
 
Banky dávají jasně najevo, že lidem, kteří šli proti nim, náklady na právníky, pohybující se kolem šesti tisíc na případ, neodpustí. „Banky od počátku poplatkových sporů tvrdily, že postupují a budou postupovat v souladu s platným právem,“ dodal Matoušek.

Ten radí lidem, kterým byla už soudem předepsána úhrada právních nákladů bance na základě prohraného sporu nebo stažené žaloby, aby se obraceli na iniciativu Poplatkyzpet.cz s žádostí o splnění jejích závazků za klienty tuto částku zaplatit.

Advokát Petr Toman

Advokát Petr Toman

FOTO: iustitia.cz

Likvidační důsledky?

„Závazek uhradit klientům náklady řízení je závazkem společnosti BSP Lawyer Partners, a. s., nikoli závazkem mým či naší advokátní kanceláře. Tak je to výslovně uvedeno i v ustanovení 8.1 smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klienty. Podle mých aktuálních informací společnost BSP Lawyer Partners svůj závazek průběžně plní,“ sdělil Právu advokát Petr Toman. Kolik už s BSP bankám uhradili a kolik zbývá, neupřesnil.

Právo v úterý požádalo o vyjádření společnost BSP prostřednictvím e-mailu.
Telefon na jejích stránkách uveden není. Do středeční uzávěrky nikdo ze společnosti BSP ani Paľko nereagovali.

Teprve až poté, co tento článek ve čtvrtek vyšel v deníku Právo, advokát Toman poslal ještě jedno dodatečné vyjádření, které ale nijak neobjasňuje, kdy už bude věc s hrazením nákladů řízení bankám konečně uzavřena.

„Úhradu nákladů řízení klientům neslíbili „advokáti Petr Toman a Daniel Paľko ze společnosti BSP Lawyer Partners“, nýbrž společnost BSP Lawyer Partners. Naše advokátní kancelář, ani já osobně, jsem takový závazek nepřevzal. Naopak, výslovně jsem v uzavíraných smlouvách informoval, že tento závazek nemám ani neručím za jeho splnění společností BSP," hodil celou věc definitivně na svého partnera v iniciativě Poplatkyzpět.cz právník Toman.

Pro právnickou společnost může být takový balík v reálném čase neřešitelný problém. Advokáti totiž věřili, že i když prohrají, soudy náklady řízení nepřiřknou prohrané straně k úhradě. Spletli se.

„Pevně věřím, že soudy nebudou přiznávat bankám náklady řízení. Protože zatímco každý spotřebitel právní zastoupení nutně potřebuje, což je zřejmé více a více, tak banka má mnoho vlastních právníků, kteří mohou tyto věci vyřizovat. Takže nepotřebují externího právníka, jehož náklady by měl spotřebitel případně hradit. A pokud si jej přesto vzaly, pak by si náklady s tím spojené měly platit samy banky a nepřenášet je na jejich klienty,“ řekl v médiích Toman už před dvěma lety.

Víra nepomohla. Banky náklady řízení stále nekompromisně vymáhají. Je zjevné, že i když se advokáti s nevydařeným záměrem hromadných žalob dosud nevypořádali, tak ale veřejně tato věc z jejich strany zcela utichla. Například na facebookovém profilu iniciativy již loni v březnu.

Daniel Paľko je ovšem každopádně zatím venku z jiné kauzy na Slovensku,  kde byl obžalován z falšování smlouvy se svým zaměstnancem. Slovenský soud ho před několika dny osvobodil s tím, že nejsou důkazy o tom, kdo smlouvu „rozešil“. Státní zástupkyně se odvolala.