Základní podmínkou pro čerpání překlenovacího úvěru je uzavření smlouvy o stavebním spoření na cílovou částku ve výši požadovaného úvěru. Smlouva se zároveň rozdělí na dvě části.

Spoříte i splácíte zároveň

V první - spořicí - části budete na účet stavebního spoření ukládat předem stanovené částky, a to tak dlouho, než získáte nárok na přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření, respektive dosáhnete potřebné výše hodnotícího čísla, kterou spořitelny podmiňují nárok na získání úvěru.

Zároveň vám přísluší státní podpora ve výši maximálně dva tisíce korun a úložky se vám budou úročit. V současné době se úroky pohybují nejčastěji kolem jednoho procenta.

V části překlenovacího úvěru budete splácet úroky z celé cílové částky, tedy i z toho, co spoříte. Zatím nesplácíte žádnou jistinu, a na rozdíl od splátek hypotečního úvěru či řádného úvěru ze stavebního spoření se dlužná částka ani úroky nesnižují. Ve chvíli, kdy získáte nárok na řádný úvěr, překlenovací úvěr jeho přidělením splatíte. Od toho okamžiku začínáte splácet i jistinu a úroky se vám budou postupně snižovat.

Počítejte s různými typy poplatků

U překlenovacích úvěrů musíte počítat s tím, že stavební spořitelny vám napočítají několikery poplatky. Jednak ty, které se vztahují ke stavebnímu spoření, tak ty, které si spořitelny účtují u překlenovacího i řádného úvěru.

Za uzavření smlouvy o stavebním spoření většinou zaplatíte jedno procento z cílové částky. Některé spořitelny mají navíc nastavenu maximální částku - například Modrá pyramida 10 tisíc korun, Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) 15 tisíc korun a Wüstenrot až 30 tisíc korun. Dále ve fázi spoření hradíte i poplatky za vedení účtu ze stavebního spoření, pohybují se kolem 300 korun ročně.

Další poplatky, které musíte zaplatit, se vztahují k úvěrové části. Stavební spořitelny si účtují poplatek za přidělení překlenovacího úvěru - většinou ve výši jednoho procenta z výše úvěru. Stavební spořitelny vám také napočítají poplatky za vedení či správu úvěrů, opět ve výši několika stovek korun ročně.

Překlenovací úvěr nejčastěji využijete u rekonstrukcí

Mnozí Češi si své stávající bydlení s oblibou vylepšují. Podle nedávného průzkumu společnosti Home Credit během posledních tří let prováděla nějaké úpravy ve svém bytě či domě třetina lidí a dalších 16 procent se na rekonstrukci během následujících tří let chystá. Nejčastěji rekonstruovanými částmi bytu jsou kuchyně a koupelny.

Pro lidi, kteří rekonstrukci plánují a zároveň nemají potřebnou částku naspořenu, jsou překlenovací úvěry jednou z vhodných variant financování. Proto jsme připravili modelový příklad rekonstrukce koupelny a kuchyně ve výši 250 tisíc korun a požádali stavební spořitelny o nabídku vhodných překlenovacích úvěrů.

Modelový příklad rekonstrukce ve výši 250 tisíc korun
Mladý pár (bezdětní manželé ve věku 28 a 26 let) zdědili byt v osobním vlastnictví. Rozhodli se pro rekonstrukci koupelny a kuchyně. Oba jsou zaměstnaní, nemají žádné jiné úvěry. Jejich celkový čistý měsíční příjem je zhruba 30 tisíc korun.
Rekonstrukci chtějí financovat úvěrem ve výši 250 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že nemají žádné úspory, rozhodli se požádat o překlenovací úvěr. Splácet by ho chtěli zhruba 10 let.

Měsíční splátka se ve fázi překlenovacího úvěru skládá z platby úroků a úložek na stavební spoření, ve fázi řádného úvěru ze stavebního spoření pak klient již splácí jen úvěr.

Nabídka překlenovacích úvěrů pro částku 250 tisíc korun
Stavební spořitelna / produkt Úroková sazba
v % ve fázi: překlenovacího úvěru / řádného úvěru
Výše měsíční splátky v Kč (včetně poplatků) ve fázi: překlenovacího úvěru / řádného úvěru Celková doba splatnosti v měsících / doba splatnosti překlenovacího úvěru
ČMSS / Kredit 100 7,9 / 2,95 3746 (1)
(1646 2100) /
2000
121 / 59
Modrá pyramida / Rychloúvěr 6,14 / 3,99 2819 (1)
(1279 1540) /
2819
120 / 66
RSTS / REKOpůjčka 6,5 / 3,9 2610 (1)
(1360 1250) /
2500
zhruba 144 / zhruba 78
SSČS / Úvěr od Buřinky 6,85 / 6,85 2933 /
2933
120 / 24
Wüstenrot / Partner 5,8 / 3,7 6369 (1)
(3789 2580) /
1775
120 / 62
Zdroj: nabídka stavebních spořitelen k 9. září 2014; Poznámky: (1) měsíční splátka se skládá z platby úroků a úložky na stavební spoření;

Jedná se o modelový příklad, proto je třeba brát výpočty jako orientační. I tak je možné si udělat představu o výhodnosti jednotlivých nabídek. Přihlédneme-li k celkové částce, kterou klient stavební spořitelně vrátí, je nejméně výhodnou nabídka Wüstenrot. Modelový pár půjčenou částku přeplatí o téměř 230 tisíc korun (vrátí 479 452 korun).

Nejvýhodnější nabídku poskytla Modrá pyramida - klient jí vrátí celkem 338 280 korun. Pořadí dalších stavebních spořitelen: Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) - celkem 350 252 korun, Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) - 351 960 korun, RSTS - 367 260 korun.

Podzim ve znamení akcí

Stavební spořitelny připravily několik časově omezených akcí vztahujících se k nabídce překlenovacích úvěrů.

Modrá pyramida nabízí do konce září klientům s účtem u Komerční banky zdarma zpracování smlouvy Hypoúvěru 85, zároveň zdarma vyhodnotí rizika spojená s nemovitou zástavou.

RSTS do konce listopadu umožní vybrané skupině klientů získat místo překlenovacího úvěru standardní úvěr ze stavebního spoření, a to dříve, než by ho získali za normálních okolností. Díky tomu si mohou půjčit až 700 tisíc korun bez zajištění při úrokové sazbě 4,5 procenta ročně, garantované po celou dobu splácení. A dále vybraná skupina klientů má možnost využít překlenovací úvěry REKOpůjčka a HYPOsplátka s dodatečnou slevou 0,4 procenta oproti standardní úrokové sazbě.

Wüstenrot zatím bez časového omezení zpracuje a poskytne úvěr zdarma.