V České republice zaznamenávají dluhy občanů tři registry - Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS). Ve kterém z nich informace o své osobě najdete, záleží na tom, jaké společnosti dlužíte i na tom, zda jste v prodlení se splátkami.

Bankovní i nebankovní registry si o vás povedou záznam už ve chvíli, kdy finanční instituci požádáte o půjčku. A je jedno, jestli ji nakonec budete čerpat, nebo ne. V registru budete mít záznam o tom, zda k uzavření smluvního vztahu mezi vámi a poskytovatelem úvěru došlo či nedošlo.

Výpis za stovku či za dvě

Budete-li potřebovat informace z Bankovního či Nebankovního registru, jsou tři cesty, jak je získat. Tou první je osobní návštěva. S vyplněnou žádostí (formulář si můžete stáhnout z webových stránek registrů) zajdete na klientské centrum obou registrů, které najdete v Praze 4, Na Vítězné pláni, a požádáte o výpis informací. S sebou si nezapomeňte vzít svůj doklad totožnosti.

Bankovní a Nebankovní registr klientských informací
  • Oba registry obsahují pozitivní i negativní informace o klientech. Jsou v nich zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta.
  • Provozovatelem BRKI je společnost CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., která je vlastněna pěti zakládajícími bankami. Informace z Bankovního registru využívají banky, v současné době jich je 24.
  • Provozovatelem NRKI je sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., které založilo sedm společností působících v oblasti leasingu a splátkového prodeje. V současné době má CNCB 29 uživatelů.
  • Informace jsou v registrech uchovány po celou dobu existence úvěrového produktu a dále po dobu čtyř let po jeho ukončení. Pokud požadovaná smlouva mezi klientem a bankou nebyla uzavřena, je tato informace v registru uchována po dobu jednoho roku ode dne podání žádosti o uzavření příslušné smlouvy.
Zdroj informací: CBCB a CNCB

Pokud dáváte přednost písemnému kontaktu s registrem, vyplněnou žádost opět na formuláři staženém z webových stránek registru (pokud jste cizí státní příslušník tak i s vaším úředně ověřeným podpisem) zašlete na adresu jednoho z registrů.

Požádat můžete i elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (BRKI - klient@cbcb.cz, NRKI - klient@cncb.cz). Žádost musí být podepsaná pomocí vašeho zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Výpis si můžete opět vyzvednout osobně, nebo vám ho registr pošle poštou do vlastních rukou.

Na informace o vaší platební morálce si počkáte 30 dnů od podání žádosti a zaplatíte za to 100 korun.

V případě, že na výpis spěcháte, můžete ho při osobní návštěvě získat na počkání, nebo vám je poštou poslán následující pracovní den poté, kdy byla žádost do klientského centra registru doručena. Za expresní vyhotovení výpisu si ale připlatíte další stokorunu, vyjde vás to tedy celkem na 200 korun.

Z negativního registru informace i přes SMS

SOLUS shromažďuje informace o dlužnících, kteří mají problémy se splácením svých závazků. Také z tohoto registru dlužníků můžete získat výpis a zkontrolovat si tak svou platební morálku a historii.

Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům (SOLUS)
  • SOLUS byl zaregistrován v roce 1999.
  • Sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. V současné době jich je 45.
  • Informace jsou z registru vymazány po třech letech od splacení dluhu.
Zdroj informací: SOLUS

Učinit tak můžete buď písemně (na formuláři s úředně ověřeným podpisem), nebo prostřednictvím SMS. „Počet elektronických výpisů zaslaných prostřednictvím SMS již od roku 2012 překračuje počet výpisů zaslaných v tradiční papírové formě," upozornil Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Pokud požádáte o zaslání výpisu poštou, obdržíte ho zhruba za 14 dní. Na počkání při osobní návštěvě ani expresní formou výpis nezískáte. SOLUS vám ho zašle na dobírku do vlastních rukou a zaplatíte za něj 218 korun.

Rychlejší a také mnohem levnější je získání informací prostřednictví SMS. „Hlavní výhodou SMS výpisu je cena, která je přibližně o polovinu nižší než v případě papírového výpisu,” uvedl Stopka.

Než si o výpis budete moci zažádat, musí vám být nejprve přidělen unikátní kód SIN, který pak můžete používat i při dalších žádostech o výpis z registru. Pro jeho získání vám stačí vyplnit na internetových stránkách on-line formulář. Nejpozději druhý pracovní den vám SOLUS na dobírku a do vlastních rukou zašle dopis s kódem SIN a návod k použití služby. Přidělení kódu vás přijde na 98 korun.

SIN pak používáte při každé žádosti o výpis. První SMS výpis vás bude stát 99 korun, každý další už jen 30 korun. Informaci, komu, kolik a zda vůbec dlužíte, dostanete v průměru do 40 vteřin.

Službu SMS výpis představilo sdružení SOLUS poprvé v únoru 2010. Během necelých pěti let fungování služby poskytlo sdružení SOLUS téměř 43 tisíc SMS výpisů.