Velmi obtížně nebo obtížně s penězi vychází celkem 18 procent Čechů. Za chudou považuje svoji rodinu zhruba třetina respondentů.

Podíl lidí, kterým se daří ukládat peníze na budoucí využití, je vůbec nejvyšší v historii sledování tohoto ukazatele. V roce 1993 například na otázku, zda domácnost byla schopna za poslední tři měsíce něco uspořit, odpověděla kladně pouze třetina z nich.

Vklady i úvěry rostou

Ke konci roku 2015 měly domácnosti u bank uloženo 1881,5 miliardy korun, tedy o 5,5 % více než o rok dříve.

„Dvě třetiny úspor přitom mají lidé na netermínovaných vkladech. Při nízkých úrokových sazbách lidé preferují okamžitou dostupnost uložených prostředků,“ uvedla hlavní ekonomka České bankovní asociace Eva Zamrazilová.

Hodnocení finanční situace vlastní domácnosti se v České republice pozvolna zlepšuje, shodují se analytici. To se projevuje i v rostoucí ochotě si půjčovat. Domácnosti měly ke konci prosince 2015 u bank rozpůjčováno 1235,3 miliardy korun, o 8,2 % více než před rokem. Úvěrům dominuje bydlení. V závěru roku dosáhl objem bankovních úvěrů na bydlení 971,8 miliardy korun, což představuje meziroční růst 8 %.

Mírně se podle průzkumu STEM snižuje podíl těch, kteří považují svou rodinu za chudou. Zcela určitě je o chudobě své domácnosti přesvědčeno sedm procent lidí, další čtvrtina spíše ano. Výrazně častěji se cítí chudí ti se základním vzděláním, vyučení a důchodci, dále lidé rozvedení a jednočlenné domácnosti.

Chudí bohatí

Pocit chudoby je sice podmíněn majetkovou situací, přesto například více než třetina lidí s celkovou hodnotou majetku do 300 tisíc korun svou rodinu za chudou nepovažuje.

A naopak téměř pětina těch, kteří své jmění ocenili částkou vyšší než dva milióny korun, se za chudé pokládá.

Mzdy a platy, které v prvních třech čtvrtletích loňského roku tuzemští zaměstnavatelé vyplatili svým zaměstnancům, dosáhly podle údajů národních účtů nominálně 988,8 miliardy korun.

V meziročním srovnání jejich objem narostl o 37 miliard, relativně o 3,9 %, uvádí ve své analýze Lukáš Kučera z oddělení svodných analýz Českého statistického úřadu.

Výdělky rostly doma i v cizině

Mzdy a platy, které se v české ekonomice vyplácejí, se dělí mezi tuzemské domácnosti a zahraniční pracovníky. V 1. až 3. čtvrtletí 2015 připadlo domácnostem z celkového objemu mezd a platů 978 miliard korun, zbývajících 10,8 miliardy odešlo do zahraničí.

Tuzemským domácnostem však náležejí i příjmy za práci jejich členů v cizině, především v zemích EU. Celkově si v zahraničí v tomto období Češi vydělali 29,8 miliardy korun. V úhrnu tak disponovali mzdami a platy ve výši 1007,8 miliardy korun.

Meziročně mzdy a platy domácnostem stouply o 41,3 miliardy korun, z toho 36,2 miliardy přibyly domácnostem díky růstu mezd a platů v tuzemsku a 5,2 miliardy díky vyšším výdělkům ze zahraničí, uvádí Kučera.