Většina pojišťoven nabízí pojištění domácnosti v několika variantách - balíčcích. Ty se od sebe liší jak cenou, tak pochopitelně riziky, proti kterým je klient pojištěn, případně která si musí připojistit.

Například klienti Allianz mají v základní pojistce zahrnuta rizika požáru, výbuchu, úderu blesku, vichřice a krupobití či také krádeže vloupáním nebo loupeže. Připojistit se ale musí třeba proti povodni a záplavě, pádu stromů, tíze sněhu či náhlému sesuvu hornin.

Na druhou stranu například u Wüstenrot či Axy jsou klienti proti pádu stromu či tíze sněhu pojištěni již v základní pojistce a například klienti České podnikatelské pojišťovny (ČPP) si zase musí připojistit krádež vloupáním.

Proto než se pro pojišťovnu a produkt, který bude vašim potřebám nejvíce vyhovovat, rozhodnete, zvažte hlavní rizika, která vaši domácnost ohrožují či mohou ohrozit a podle toho si pojištění domácnosti sjednejte.

Lokality podle rizika povodní i kriminality

Do konečné ceny pojistného vstupuje několik faktorů. Patří mezi ně jak výše pojistné částky, na kterou si ceníte hodnotu svého majetku, tak výše spoluúčasti či různé bonusy a slevy, které pojistné sníží. Cenu pojistného může ovlivnit i to, zda je domácnost v rodinném nebo bytovém domě či zda se jedná o pojištění trvale či rekreačně obývané domácnosti.

Dalším ze zásadních faktorů majících vliv na výši pojistného je umístění pojišťované domácnosti. Pojišťovny sledují lokality ohrožené jak povodněmi, tak kriminalitou.

„Pokud se pojišťovaná domácnost nachází v Praze nebo v některém ze statutárních měst či na samotě, tak je pojistné vyšší než v ostatních obcích a městech, protože z hlediska odcizení se jedná o podstatně rizikovější oblast. Při posuzování rizika živelní události (zejména povodeň či záplava v příčinné souvislosti s povodní), kde je vývoj obecně závislý na přírodních podmínkách, vycházíme při určování rizikovosti regionu z povodňových map a rozdělujeme oblasti do čtyř povodňových zón,” uvedla pro Právo Renata Čapková z ČPP.

Podobný přístup dodržují i ostatní pojišťovny. Klienti se tak setkají se třemi až čtyřmi povodňovými zónami a dvěma až třemi rizikovými zónami pro nebezpečí krádeže vloupáním.

Jak stanovit výši pojistné částky

Podle odhadu pojišťoven je až polovina domácností podpojištěna. To znamená, že klienti mají ve smlouvách sjednanou částku, na kterou je majetek pojištěn, nižší, než je skutečná cena jejich majetku. „Bohužel podpojištění se projeví až ve chvíli, kdy se řeší pojistná událost,” upozornila Helena Dušková z Wüstenrot.

Pojistná částka by měla odpovídat celkové hodnotě všech pojišťovaných věcí, ne jen cenností, u kterých se obáváte odcizení. „Při stanovení pojistné částky je nutné, aby si klient uvědomil, že má odpovídat pojistné hodnotě jeho domácnosti. V té jsou zahrnuty veškeré movité věci, které tvoří její zařízení nebo které klient používá k uspokojování svých potřeb; není to tedy jen nábytek, elektronika apod., ale i veškeré oblečení členů domácnosti, ložní prádlo, sportovní potřeby, nádobí apod.,” upozornila Renata Čapková z ČPP.

„Lidé by si měli uvědomit, že pojištění je na novou cenu, tedy i pojistná částka by měla odrážet nové ceny věcí. Nejčastější chybou je, že lidé mají tendenci hodnotu majetku podceňovat. Ať už u nemovitostí nebo domácností, kdy do pojištění zahrnují pouze "velké" věci (nábytek, koberce, elektroniku, spotřebiče apod.), ale zapomínají na "drobnosti" (knihy, CD, sportovní potřeby, květiny, lůžkoviny, příbory, nádobí, oblečení, obuv apod.), které často tvoří podstatnou část pojistné částky,” doplnil Jiří Cívka z Generali.

Abyste se podpojištění vyhnuli, měli byste svou pojistku aktualizovat alespoň jednou za dva roky.

Nezapomeňte na pojištění odpovědnosti

Při sjednání pojištění domácnosti myslete i na pojištění odpovědnosti za škodu, kterou byste mohli vy či některý z členů vaší domácnosti včetně domácích zvířat způsobit. Rozhodně se vyplatí například v případech, kdy vytopíte domácnost pod vámi, vaše dítě sousedům rozbije okno či pes někomu znečistí oděv apod.

U většiny pojišťoven si ho musíte k pojistce domácnosti připojistit. „Jde o volitelné připojištění. Například při variantě s limitem plnění ve výši 1 milión korun činí roční výše pojistného 340 korun,” doplnil Milan Káňa z Kooperativy.

Pojištění odpovědnosti si můžete uzavřít i samostatně. „Pojištění odpovědnosti není vázáno sjednáním majetkového pojištění,” upozornila Lucie Ponertová ze Slavia pojišťovny.

Pojišťovna Uniqa má toto pojištění zahrnuto zdarma v základní pojistce domácnosti. Stejně tak pojišťovna Axa, pokud si sjednáte limit ve výši 750 tisíc korun.

Allianz klientům, kteří si pojištění odpovědnosti uzavřou společně s pojištěním domácnosti, u něj nabízí padesátiprocentní slevu na pojistném. „Více než 85 procent pojistek domácnosti v Allianz má odpovědnost sjednanou,” doplnil pro Právo mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

Cenu pojištění může snížit

Pojistné, které byste měli za ochranu svého majetku platit, můžete ještě snížit. Každá z pojišťoven nabízí klientům různé druhy slev - například za frekvenci placení pojistného (roční platba vás vyjde levněji), nebo za zabezpečení domácnosti bezpečnostním zámkem, za spoluúčast či za sjednání pojistky přes internet apod.

Výše slev, o které se sníží cena pojistného u pojištění domácnosti
Pojišťovna Zebezpe-
čení
Spolu-
účast
Roční
platba
On-line
sjednání
Bezeškod.
průběh
Allianz až 20 % až 15 % 5 % 15 % až 30 %
Axa ne neuvedla 10 % ne až 30 %
ČPP až 10 % až 15 % 6 % 15 % až 30 %
ČP až 20 % až 20 % ne 10 % ne
ČSOB P. ne 5 % 3 % 5 % 20 %
Generali ne až 15 % neuvedla ne až 20 %
Kooperativa až 20 % až 15 % 5 % 20 % ne
Uniqa 10 % neuvedla 5 % nelze ne
Wüstenrot ne ne 5 % 30 % ne
Zdroj: pojišťovny

Klienti mohou celkovou cenu pojištění snížit i díky tzv. propojištěnosti, tedy tím, že si k pojištění domácnosti sjednají u stejné pojišťovny i další produkty. Slevy pak dosahují od pěti do 25 procent.

Modelový příklad

Ve spolupráci s pojišťovnami redakce připravila příklad modelového klienta pro výpočet ročního pojistného u pojištění domácnosti na pojistnou částku 1 milión korun.

Pojišťovny připravily cenu pojistného jak pro klienta žijícího v Praze, tak v menším městě s počtem obyvatel kolem 20 tisíc.

Parametry modelového příkladu
Tříčlenná rodina žije v bytě 3+1 (75 m2) na sídlišti. Byt je standardně zařízen. V bytě jsou: dvě televize, dva počítače s tiskárnou, HIFI věž, pračka, lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba, různé kuchyňské roboty, myčka. V bytě nejsou žádné starožitnosti, šperky či obrazy. Majitelé nemají ani drahá kola či lyže.
Zabezpečení bytu: dva bezpečnostní zámky + závora
Majitelé mají zájem i o pojištění odpovědnosti.
Výše ročního pojistného pro modelového klienta a pojistnou částku 1 milión korun
Pojišťovna Praha Menší město
Allianz od 2948 Kč (1) od 1506 Kč (1)
Axa 3970 Kč 2836 Kč
ČPP 2613 Kč (2) 2613 Kč (2)
ČSOB P. 1721 Kč (3) 1721 Kč (4)
Generali 2640 Kč (5) 1840 Kč (5)
Kooperativa od 3770 Kč do 5510 Kč (6) od 1755 Kč do 2565 Kč (6)
Slavia 1618 Kč (7) 1342 Kč (7)
Uniqa 1890 Kč 1260 Kč (8)
Wüstenrot 3000 Kč (9)  2000 Kč (9)
Zdroj: pojišťovny; Pozn.: (1) poj. odpov. od 270 Kč ročně; (2) není zahrnuti riziko povodně, záplavy a odcizení, rozšíření o rozsah vandalismu a odcizení - Praha 3800 Kč, menší město 950 Kč ročně; (3) připoj. odcizení a vandalismus ročně: 1908 Kč, poj. odpov.: 500 Kč ročně; (4) připoj. odcizení a vandalismus ročně: 1908 Kč, poj. odpov.: 500 Kč ročně; (5) poj. odpovědnosti 380 Kč ročně s limitem 1 mil. Kč; (6) varianta Prima, odpovědnost limit 1 mil.: 340 Kč ročně; (7) včetně odpovědnosti a vandalismu, samostatně poj. odpověd.: 315 Kč ročně; (8) výpočet proveden pro Žďár nad Sázavou; (9) cena bez slev, poj. odpovědnosti s limitem 1 mil. Kč: 500 Kč ročně