Lepší v důchod v roce 2015

04.01.2015 19:47

Tři a půl miliónu důchodů se od ledna zvýší

Počínaje první lednovou splátkou si polepší všichni lidé pobírající důchody vyplácené z českého důchodového systému. Podmínkou je, aby jim byly přiznány před 1. lednem 2015. Zvýšení důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat a týkat se to bude bezmála 3,5 miliónů důchodů.

Od ledna 2015 se průměrný důchod zvýší zhruba o 200 korun.

Od ledna 2015 se průměrný důchod zvýší zhruba o 200 korun.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Včera 6:11 

V průměru starobní důchody vzrostou o 200 korun. Všichni lidé pobírající důchod se o zvýšení dozvěděli z oznámení ČSSZ. Ti, kterým důchod vyplácí v hotovosti Česká pošta, předá oznámení poštovní doručovatel spolu s výplatním dokladem při výplatě důchodu za leden 2015.

Klientům s bezhotovostní výplatou důchodu zašle ČSSZ oznámení běžnou listovní zásilkou na adresu evidovanou ČSSZ a valorizovaný důchod jim bude připsán na účet v lednu 2015.

Základní výměra se zvýšila o 60 korun

Zvyšují se všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. lednem 2015. Jedná se tedy o starobní důchody, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody.

Základní výměra důchodu, která je stejná pro všechny druhy penzí se zvýšila z 2340 korun na 2400 korun, tedy o 60 korun.

Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 1,6 procenta.

 Údaje ČSSZ k 30. září 2014
Průměrná výše
starobního důchodu (v Kč)  /1/
Počet vyplácených důchodů v ČRPočet důchodců
v ČR
Výdaje na důchody
(v mld. Kč)
 11 066  3 479 777
 2 857 229
 275,76
Zdroj: ČSSZ; Poznámka: /1/ jedná se o sólo vyplácené starobní důchody vč. předčasných, bez souběhů s důchody pozůstalostními

Téměř polovině seniorů (45 procentům) se podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí zvýší důchod v rozmezí 151 až 200 korun, třetině seniorů (31 procent) by se měl důchod zvýšit v rozmezí 201 až 250 korun. Náklady na zvýšení důchodů v roce 2015 budou činit zhruba sedm miliard korun.

Opět se započte plný růst cen 

Důchody od letošního ledna vzrostou podle rozhodnutí vlády o 1,8 procenta. V průměru by se tak měly zvýšit zhruba o 200 korun měsíčně. V dalších letech se pak důchody budou opět automaticky zvyšovat o 100 procent růstu cen a třetinu růstu reálné mzdy. Od loňska se penze valorizovaly jen o třetinu růstu reálných platů a třetinu inflace.

Zvýšení důchodu si můžeme ukázat na příkladu průměrného starobního důchodu ve výši 11 066 korun (výše ke konci září 2014). Základní výměra v roce 2014 byla 2340 korun a procentní výměra 8726 korun.

Od lednové splátky důchodu v roce 2015 se základní výměra zvýšila o 60 korun na 2400 korun, procentní výměra se zvýšila o 1,6 procenta, tedy o 140 korun (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celková výše důchodu je od ledna 11 266 korun, proti roku 2014 vzrostl o 200 korun.

Zvýšily se i tzv. dílčí důchody

Zvýšení důchodů se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.

I v tomto případě je procentní výměra vyšší o 1,6 procent své hodnoty. Základní výměra dílčího důchodu se však zvýšila o poměrnou část z 60 korun, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

Zvýšení se týká i příplatků k důchodu

Od lednové splátky 2015 se zvyšují také vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem a dále podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Tyto příplatky se zvýšily o 1,6 procenta celkové výše příplatku. Zvýšení se však netýká zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.

Vrací se i daňová úleva pro pracující důchodce

Pracující důchodci si mohou stejně jako ostatní opět činit nárok na slevu 24 840 korun ročně. Tu jim - podle loňského červencového rozhodnutí Ústavního soudu protiústavně - vzala bývalá vláda Petra Nečase.

Další novinkou týkající se důchodců je, že pokud senior dosáhne dalšího zdanitelného příjmu mimo důchod vyššího než 840 tisíc Kč za rok, zdanit bude muset i celý svůj starobní důchod.

zdroj: www.novinky.cz