Investování a my

10.06.2013 12:07

Chcete investováním překonat inflaci? Zapomeňte na emoce

Češi se snaží spořit, ale mají peníze převážně na spořicích a termínovaných účtech, kde sazby klesají a výnos tak nestačí ani pokrýt inflaci. Investování do fondů se bojí, mají zde jen necelou desetinu úspor. Přitom tam šance na vyšší zhodnocení existuje.

Když jde o emoce, většinou vyhledáváme specialistu. Když jde o finanční emoce, potřebujeme ho o to naléhavěji. Pro každého, kdo se stará o své peníze, je dnes bankéř či poradce, kterému důvěřují, nutností. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Téměř 30 procent lidí neinvestuje vůbec, ukázal aktuální průzkum Citibank Europe. A když už investují, nejsou to žádné vysoké částky. Částku nad 50 tisíc korun ročně investuje jen každý čtrnáctý Čech. Přitom daleko odvážnější jsou muži. Žen obecně investuje menší procento a navíc se drží více při zemi, jejich doménou jsou investice do deseti tisíc korun.

Češi jsou opatrní, fondům nevěří

Průzkum také ukázal, že Češi zůstávají při zhodnocování svých finančních produktů velmi konzervativní, přes 56 procent lidí, kteří plánují v následujících měsících investovat, dává před fondy přednost spořicím účtům či stavebnímu spoření

"Fondy přitom slouží jako nástroj, jak se podílet na růstových oblastech, a dokážou mnohem lépe než jednotlivec rozkládat, a tím snižovat riziko," upozorňuje Jaroslav Mužík, country manažer společnosti ČSOB Asset Management.

"Bariér, proč se Češi zatím příliš nepouští do investování ve středních a vyšších částkách, může být více. Na jedné straně je český investiční trh zatím ještě relativně mladý a investoři teprve hledají své investiční strategie. Na straně druhé je zdrženlivost zřejmě daná i špatnými zkušenostmi z nedávné i dávné minulosti. Obavy však nejsou na místě. Vhodně rozložené investiční portfolio snižuje rizika a přináší obvykle zajímavé výnosy," vysvětluje David Kögler, manažer investičních produktů Citibank.

Co se děje, když v portfoliu řádí emoce

"Lidé si většinou myslí, že úspory a investice lze zvládnout s pomocí kalkulačky a selským rozumem. Je to velký omyl, který může být velmi drahý," říká generální ředitel investiční společnosti ČSOB Jan Barta a dodává, že někteří lidé mají docela štěstí, že jim nikdo nikdy nespočítá o kolik peněz vlastně, vlivem svého sebevědomého kutilství, přišli.

Když v portfoliu řádí emoce

Podle některých výzkumů mohou mít emoce stejný negativní dopad na výnosy investice jako otřesy na trhu. Ve fotogalerii se podívejte na chyby klienta, který podlehl emocím. Zachovat se racionálně totiž vůbec není snadné.

Vhodný investiční profil vám pomůže vybrat investiční dotazník. Kdo nikdy neinvestoval, těžko posoudí, jak je vůči riziku odolný (viz graf).

"Ideální je vyzkoušet investice s malým obnosem a teprve až poznáte, co s vámi výkyvy trhu dělají, přidejte další kapitál," radí osobní bankéřka Michaela Ivanisková a dodává, že je důležité najít si svého dobrého poradce, se kterým budete konzultovat a postupně sestavovat investiční portfolio na míru.

Podívejte se na typologii českých investorů, kterou sestavili odborníci z investiční společnosti ČSOB a Michaela Ivanisková.

1
Klient s konzervativním profilem

Do tohoto profilu se často řadí klienti starší věkové kategorie, kteří akceptují nižší riziko a jsou smíření s tím, že zhodnocení jejich finančních prostředků bude malé. Preferují jistotu a dávají přednost tomu, mít peníze do týdne k dispozici.

Často mají většinu svých úspor na spořicích a termínovaných účtech, v dluhopisových fondech či fondech peněžního trhu. Rádi investují i do takzvaných zajištěných fondů, u kterých je předem známa výnosnost či zajištěnost vložených prostředků. O zhodnocování prostředků se nezajímají průběžně, ale spíše jej řeší nárazově, po delší době. 

V portfoliu by neměly chybět zejména fondy zaměřené na dluhopisy (ať už státní, třeba ČR či SR, nebo soukromých firem, jako je ČEZ, BMW nebo ING), své místo má i malá akciová složka.

"I když je člověk konzervativní, vyplatí se mu volné peníze využít k investování. Ve dvou- až tříletém časovém horizontu by mu to mělo přinést o půl až jedno procento vyšší zhodnocení," říká Aleš Prandstetter, investiční stratég ČSOB Asset Managementu.

2
Klient s vyváženým profilem

Jde o nejpočetnější skupinu klientů, kteří požadují vyšší výnos za cenu podstoupení nízkého rizika. Výše požadovaného výnosu se pohybuje kolem výše inflace (tři procenta a výš).

Tito klienti často investují jednorázově i pravidelně. Pravidelným investováním je dobře rozložené investiční portfolio lépe chráněno před poklesem než jednorázové investice (klienti využívají kolísání finančních trhů ve svůj prospěch). Rádi konzultují rozložení peněz se svým poradcem a ve většině případů nedělají ukvapené závěry.

Vyvážené portfolio by již mělo inflaci překonávat "s přehledem" v období kolem pěti let. Vlastníci vyváženého portfolia mohou očekávat výnos mezi třemi až čtyřmi procenty ročně. Významnou součástí růstového portfolia je akciová složka, která je spíše zaměřena na odvětví, která příliš nekolísají, jako třeba potraviny a farmacie, nebo na dividendové firmy.

3
Klient s růstovým profilem

Nejčastěji se jedná o klienty v takzvaném produktivním věku. Požadovaný výnos této skupiny lidí je kolem pěti procent a více. Rádi experimentují s předem určenou částí finančních prostředků. Mohou to být klienti, kteří mají již zkušenost na burze cenných papírů.

V portfoliu mají více zastoupené pravidelné investice do rizikovějších akciových trhů. Jsou si vědomi toho, že každý pokles jednou skončí. Růstový klient se většinou sám zajímá o vývoj na finančních trzích a investování považuje za svého koníčka.

V růstovém profilu ubývá dluhopisových fondů a přibývají akciové, třeba ty zaměřené na technologie, těžaře či finančnictví. V portfoliích je možné nalézt například Google, Deutsche Bank nebo Exxon Mobil. Odměnou je pak očekávaný výnos vyšší o půl až jedno procento ročně oproti vyváženému profilu.

4
Klient s dynamickým profilem

Do dynamického profilu se řadí nejméně početná skupina klientů. Jejich portfolio tvoří z největší části akciová složka. Tito klienti dobře snáší kolísavost finančních trhů, a proto investují do rizikovějších nástrojů. Největší prioritou je výnos a tolerance rizika je vysoká.

Investiční poradenství využívají v menší míře, preferují samostatné rozhodování, někdy si na tom i zakládají. Časový horizont je u těchto klientů nejdelší.

Tato portfolia by měla v průměru překonávat inflaci přibližně o čtyři procenta, za současných ekonomických podmínek by měla dosahovat výkonnosti kolem šesti procent ročně.

"Mnoho lidí si myslí, že právě lidé s vyššími příjmy budou při svých rozhodnutích o vhodném zhodnocení peněz také více riskovat. To je ale omyl, protože výše příjmu neurčuje, do kterého profilu bude daný jedinec patřit. Naopak bohatší lidé mohou dávat přednost spíše konzervativnějším investicím, protože tím vyvažují riziko plynoucí z jejich podnikání," komentuje praxi Jan Barta.

Rady
Na co si dát pozor, abyste nědělali zbytečné chyby
  • Neřiďte se minulou výkonností fondů -  Pokud předpokládáte, že minulé úspěchy a neúspěchy se budou opakovat, můžete se snadno spálit. Bylo by to stejně logické jako pokus řídit auto směrem vpřed s pohledem upřeným do zpětného zrcátka.
  • Vybírejte si informace - Nenechávejte se strhnout davem. Pečlivě zvažujte, zda doporučení sousedů či laických přátel má fundamentální základ. Nespoléhejte se na neodborné mediální informace a na reklamu. 
  • Ptejte se zas a znovu - Nestyďte se, a když něčemu nerozumíte, ptejte se tak dlouho, až je vám to jasné. Ověřujte si různá tvrzení. Požadujte od svého bankéře hodnověrné analýzy a doporučení. Když máte pocit, že se vám poradce nevěnuje, vyměňte ho a začněte znovu.
  • Poznejte sami sebe - Pokud jste opatrní a nejste schopní tolerovat riziko, nepouštějte se do investování do akcií, byť by byly sebevýnosnější. 
  • Určete si délku investování - Neznalost investičního horizontu je chybou. Je hloupost investovat jen do krátkodobých instrumentů v případě, že je vám čtyřicet a jde o úspory na důchod.
  • Neprodávejte pod tlakem - To, že někdy akcie klesají, je přirozené, a pokud je váš investiční horizont stále více než pět let, nemá smysl se poklesem příliš vzrušovat. Pamatujte, že nejhorší zprávy přicházejí v době, kdy jsou trhy na dně. V tuto dobu disciplinovaný investor nakupuje a neprodává.
  • Zapomeňte na emoce - Dodržujte finanční disciplínu ve všem, co se týče vašeho investičního portfolia. I když je to v některých chvílích těžké, s odstupem času racionální přístup oceníte a přinese své ovoce.
  • Investujte pravidelně - Do fondu posílejte peníze pravidelně, v čase poklesu pokračujte, můžete pravidelnou částku i zvýšit. Podílové listy jsou v tomto čase levné. Platí, že za stejný objem investovaných peněz získáte větší počet podílových listů. Průměrná cena na jeden podílový list klesá a při návratu trhu na růstovou vlnu začínáte rychleji vydělávat.

Zdroj: https://finance.idnes.cz/jak-prekonat-inflaci-typologie-ceskeho-investora-f77-/inv.aspx?c=A130603_145630_inv_zuk