Vyplývá to z reprezentativního průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS) mezi více než osmi sty respondenty.

Jen čtvrtina lidí nemá zkušenost s úvěrem

Téměř tři čtvrtiny české populace mají osobní zkušenost s úvěry. V posledních pěti letech si ho vzal každý druhý Čech, přičemž v současnosti je zadlužena třetina dotázaných. Před více než pěti lety si půjčila další více než pětina lidí.

Nejčastěji si lidé berou spotřebitelské úvěry od bank (zmínilo 62 procent), ale i od nebankovních společností (zmínila polovina dotázaných). Polovina Čechů čerpá peníze z kontokorentu a tři z deseti mají zkušenost s úvěrem od stavební spořitelny. Pětina lidí splácí hypotéku.

Úvěry od bank či nebank Češi používají zejména na pokrytí běžného provozu domácnosti, dvěma pětinám k tomu slouží hlavně kontokorent. Více než polovina lidí se zadluží kvůli nečekaným výdajům v domácnosti.

Úvěr od stavební spořitelny respondenti využívají především na rekonstrukce či přestavby svých nemovitostí (59 procent), ale řeší s ním i pořízení vlastního bydlení (40 procent).

„Téměř 30 procent respondentů však pomocí spotřebitelských úvěrů financuje i úpravy bydlení, což není příliš vhodné řešení. Úroková sazba je zde totiž mnohem vyšší než u úvěru na bydlení, který je na tyto účely přímo určen,“ upozornila Jitka Jechová z RSTS.

Polovina lidí neporovnává nabídky 

Průzkum ukázal, že až polovina lidí si před uzavřením úvěru aktivně neporovnává podmínky konkurenčních nabídek. Navíc pouze malá část lidí si pamatuje konkrétní parametry úvěrů, které si sjednali.

Například jen třetina Čechů u úvěrů na koupi bydlení zná výši úrokové sazby, čtyři pětiny si vzpomněly na délku splácení a dvě třetiny pak na výši splátky. Alarmující je neznalost sazby RPSN, pamatovaly si ji jen čtyři procenta lidí.

„Podobná neznalost panuje i u dotázaných, kteří úvěr využili na rekonstrukci bydlení. Úrokovou sazbu zná pouze 17 procent respondentů, délku úvěru necelá polovina, výši splátky dvě třetiny a RPSN pouhých sedm procent respondentů,“ dodala Jitka Jechová.

O refinancování uvažuje jen každý osmý

Lidé jsou ve vztahu ke svým úvěrům spíše pasivní. S nastavenými parametry úvěrů jsou spokojeny dvě pětiny dotázaných.

A i když spokojeni nejsou, situaci nechtějí aktivně řešit (27 procent) či nemají přehled o aktuální nabídce trhu, podle které by mohli srovnat výhodnost svého úvěru (17 procent).

Pouze každý osmý člověk se snaží aktivně ovlivňovat finanční náročnost a průběh svého úvěru a uvažuje o refinancování.

Zdroj: novinky.cz