O možnosti investovat například do podílových fondů ví podle informací ČSOB jen zhruba pětina lidí a necelé dvě třetiny Čechů považují investici do akcií za riskantní.

„Hlavním důvodem toho, že velká část Čechů neinvestuje vůbec, je nízké povědomí o možnostech investování a také skutečnost, že v České republice jsou lidé stále spíše zvyklí peníze spořit než je investovat,“ doplnil Jan Malý ze společnosti Vše pro insolvenci.

Základní ekonomické pravidlo přitom říká, že každý vydělávající člověk by měl měsíčně odložit stranou alespoň 10 procent svých příjmů. Bohužel stále alespoň dvě pětiny Čechů se ho nedrží, nespoří ani neinvestují. Opomíjejí ho především lidé s nízkými příjmy, přičemž právě oni by je měli striktně dodržovat.

 

Muži více riskují, ženy spíše spoří

Zatímco ještě v nedávných dobách muži investovali podstatně častěji než ženy, v současné době to už neplatí. Diametrálně se však liší způsob, jakým své peníze obě pohlaví zhodnocují.

„Ženy jsou konzervativnější, více se obávají možných rizik. I proto ženy zpravidla investují nižší částku, naopak ale více spoří. Proto jsou v celkovém objemu výnosy žen nižší než ty, které mají muži. Podle průzkumu Generali PPF Invest ženy své peníze nejčastěji vkládají do fondů peněžního trhu, smíšených fondů nebo dluhopisů. Naopak muži investují především do akcií a akciových fondů,“ upřesnil Malý.

Pokud už se lidé pro investování svých volných peněz rozhodnou, drží se při zemi. Přibližně čtvrtina Čechů je ochotna investovat jen mezi 10 až 50 tisíci korunami ročně.

Odvážnějšími investory jsou pak muži a mladí lidé. Částku nad 50 tisíc korun investují nejvíce lidé ve věku 25 až 34 let, zpravidla jsou to muži. Průzkum ukázal, že nejopatrnější jsou lidé mezi 35 a 44 lety, z nichž tuto sumu ročně investuje necelých sedm procent.

Na druhou stranu ale lidé kolem 40 let věku realizují nejvíc investic. Podle odborníků dosáhli totiž věku, kdy už mají něco naspořeno a mohou tak peníze investovat.

Peníze syslíme na účtu či ve stavebním spoření

Obecně se Češi drží tradičních produktů. Pokud už nějakou finanční částku odloží, nechávají ji většinou ležet na běžném či spořicím účtu, na nichž však úrokové sazby neustále klesají.

Češi ukládají peníze i na stále populární další nerizikový konzervativní produkt - stavební spoření. I ten však v současné době přestává být pro zhodnocování peněz výhodný. Stát klientům přispívá jen deseti procenty z ročních vkladů (maximálně dva tisíce korun) a spořitelny vklady úročí zhruba jedním procentem, zároveň si strhnou roční poplatek ve výši několika set korun. Vysoký poplatek klienti zaplatí i při uzavírání smlouvy (jedno procento z cílové částky).

 
 

Trh se mění

Produkt, do kterého bylo kvůli zajímavému zhodnocení vhodné investovat ještě nedávno, v současnosti už výhodný být nemusí. Příkladem může být právě stavební spoření. Trh se totiž rychle mění.

„V současné době k nejbezpečnějším investicím patří nemovitosti, případně investiční instrumenty vydávané či garantované státem. Základní podmínkou úspěchu je zjištění co možná nejvíce informací o daném způsobu investování. Informovanost je asi nejvýznamnější podmínkou úspěšné investice. Důležité také je sledování trhu, co bylo výhodné před rokem, ale i před čtvrtrokem, už dnes může být riskantní,“ doplnil Malý.