Bezplatné darování krve a jeho výhody

18.06.2015 08:00

„Bezplatné“ darování krve: přinese vám nejen daňové úspory

Bezpříspěvkovým darováním krve neuděláte jen dobrý skutek, zároveň také dostanete nejrůznější benefity a bonusy, které vám můžou přinést až stovky korun.

 

Darovat krev „bezplatně“ se vám může vyplatit více, než krev darovat komerčně. A dáte také na doporučení Českého červeného kříže: Český červený kříž v této souvislosti prohlašuje, že placené odběry krevních složek jsou v rozporu s tendencí prosazovanou dlouhodobě v EU i ve světě, dle níž získávání krve a krevních složek má být založeno na dárcovství bezplatném. Důvodem pro bezplatné dárcovství je především bezpečnost příjemce transfúzních přípravků – vyvolání poptávky po placených odběrech zákonitě otevírá prostor k tomu, aby se dárci krve staly osoby nevhodné, které jsou i pro nevelkou finanční odměnu motivovány k tomu, že nesdělí úplné informace o svém zdravotním stavu a svém chování, což může výrazně ohrozit právě bezpečnost transfúzních přípravků, uvádí Český červený kříž.

 • Den volna: Pokud jste zaměstnáni, pak vás může potěšit, že máte nárok na jeden den pracovního volna, které se poskytuje s plnou náhradou mzdy. Pokud jste v transfuzní stanici odmítnut, není vám poté poskytnuto volno na celou pracovní dobu, ale pouze na dobu nutnou pro návrat do zaměstnání.
 • Občerstvení: Od zdravotnického střediska, kde jste krev darovali, často také dostanete nejrůznější občerstvení: například čokoládové tyčinky, čaj, müsli tyčinky, nebo dokonce i stravenky. 
 • Daňové výhody: Viz pokračování článku.
 • Stovky korun od ZP: Některé zdravotní pojišťovny vám v rámci svých „věrnostních klubů“ dají stovky korun, které můžete využít na nejrůznější zboží či služby, především vitamíny či lázně.
 • Jízdné: Pokud darujete krev, pak máte v řadě případů nárok na proplacení jízdného. Jeho hodnota by vám měla být vrácena na pokladně.
 • Plakety: Viz fotogalerie.
 • Další benefity: O dalších benefitech se informujte v konkrétním zdravotním středisku či zařízení transfuzní služby. Může se vám například proplatit parkovné nebo obdržíte volnou jízdenku u místního dopravního podniku po určitý čas (např. 48 hodin).

 

Jak dlouho vám potrvá darování krve?

Příchod, obsluha v šatně, kontrola platného průkazu totožnosti   5 min.
Vyplnění dotazníku dárce krve 10 min.
Evidence dárce krve   5 min.
Odběr vzorku krve   5 min.
Posouzení způsobilosti dárce krve k odběru lékařem 10 min.
Občerstvení před odběrem 10 min.
Odběr plné krve *                                                          10 min.
Odpočinek a občerstvení po odběru                 20 min.
Šatna, vydání potvrzení, odchod   5 min.
Maximální celková doba objednaného dárce. 80 min.
 

Zdroj: Fakultní nemocnice Brno

Poznámka: V případě odběru plazmy bude odběr trvat maximálně 130 minut, jelikož samotný odběr plazmy (plazmaferéza, odběr trombocytů – trombocytaferéza) zabere přibližně 60 minut.

Poznámka 2: Od této nemocnice také dostanete 2 žetony, 1 do nápojového a 1 do cukrovinkového automatu, a také stravenku v hodnotě 50 Kč.

Jak si snížit daňový základ?

Hlavním finančním benefitem, jak bylo uvedeno, jsou daňové úspory. Nezapomeňte proto před odběrem informovat, ať vám vystaví potvrzení ohledně darování krve. Tuto skutečnost uveďte do daňového přiznání a zároveň k němu přiložte potvrzení od zdravotnického střediska. Celkově si můžete odečíst 2000 Kč ze základu daně, tedy 300 Kč na daních.

Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna vás také zajímavě odmění

Zdravotní pojišťovny v některých případech také odměňují dárce různými dárky a příspěvky (multivitamíny, příspěvek na lázně, bezplatné cestovní pojištění apod.). Například u největší zdravotní pojišťovny VZP získáte 500 Kč v Klubu pevného zdraví v případě, že jste v daném kalendářním roce alespoň jednou darovali krev, plazmu, kostní dřeň apod., a to za následující zboží či služby:

 • Vitaminy a doplňky stravy zakoupené v lékárně pro vlastní potřebu.
 • Nehrazené rehabilitační aktivity lázeňského typu.

Jako dárce krve můžete v jednom kalendářním roce získat až 3000 Kč.

U VZP také získáte další bonus – 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí při splnění jedné z těchto podmínek:

 

 • pokud byly poslední dva bezpříspěvkové odběry provedeny v posledních 365 dnech
 • pokud byly poslední tři odběry provedeny v posledních 730 dnech, přičemž poslední odběr krve se uskutečnil v průběhu posledních 365 dní
 • pokud jste držiteli Zlatého kříže nebo Janského medaile (bez časového omezení, kdy jste ocenění získali, a aniž by jste v kalendářním roce darovali krev).

Pokud jste registrováni u jiné zdravotní pojišťovny, informujte se o zdejších bonusech. Často zdravotní pojišťovny organizují nejrůznější atraktivní akce se zajímavými benefity za darování krve.

Dárci také získávají nárok na „věrnostní“ plakety prof. MUDr. Jana Janského a Zlaté kříže ČČK. Do nároků na jejich obdržení se započítávají i odběry plazmy. Na plakety se můžete podívat v následující fotogalerii:

zdroj: www.mesec.cz