„Moderní ekonomické myšlení nemá zlato rádo, neboť zlato vyzrazuje nemilé pravdy.“ To jsou slova rakouského ekonoma J. A. Schumpetera. Snad žádný jiný citát nevystihuje lépe postoj současného finančního průmyslu ke zlatu.

Avšak drtivá většina výhrad proti zlatu se dá jednoduše „smést ze stolu“ doložitelným tvrzením, že zlato jsou peníze, které nikdy v lidských dějinách nezbankrotovaly. To se bohužel nedá říci o ostatních peněžních systémech postavených na dluzích a bezpracném tisku peněz.

Vytváření hromádek je nejúspěšnější investiční strategie

Pověstné židovské vytváření hromádek je klíčem k dlouhodobému investičnímu úspěchu a jistotě, že člověk za žádných okolností nezůstane bez prostředků.

Proto by pár zlatých slitků nebo investičních mincí nemělo chybět v žádném rozumném rodinném portfoliu. Doporučuje se přidělit zlatu váhu mezi 5-20 procenty finančního majetku.

Výhody zlata v roli důchodového zabezpečení

Zisk bez daní

U investičního zlata legitimně neplatíte žádnou daň ze zisku, pokud uběhne mezi nákupem a prodejem lhůta delší než jeden rok.

Na rozdíl od bílých vzácných kovů (stříbro, platina a paládium) není investiční zlato zatíženo dokonce ani daní z přidané hodnoty.

Okamžitá likvidita

Investiční zlato je likvidnější než všechny finanční produkty včetně akcií. U renomovaného obchodníka máte peníze za několik minut podle aktuálního burzovního kurzu.

Spoření zlata: krok za krokem ke svému pokladu

Pravidelným spořením zlata se chráníte proti nesprávnému načasování nákupu. Cena zlata může výrazně kolísat. To však nemusí vadit, pokud ho investor nakupuje trpělivě, dlouhodobě a vždy za stejnou částku. Časem se tak zprůměruje celková pořizovací cena zlatého pokladu.

Investiční zlato spojuje výhody dvou produktů: je pojištěním papírových úspor a současně investicí.

Zlato má vedle svých předností i jednu nevýhodu. Tou je potřeba bezpečného uskladnění, které má své náklady. Vzhledem k tomu, že u finančních produktů nedostává investor nic zdarma, nejsou náklady profesionální pojištěné úschovy zlata výrazně vyšší. Proto se při výběru partnera pro uskladnění doporučuje dbát i na tento velmi důležitý aspekt obchodního vztahu.