Lidé, kteří mají dlouhodobé problémy s placením svých závazků, ať už se jedná o splátky úvěrů či platby za služby, se mnohdy dostanou do databáze inkasních agentur. Ty spravují pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů či poskytovatelů energií.

Aktivní a lidský přístup zaměstnanců agentury, kteří s lidmi řeší jejich tíživou životní situaci, by měl být podle dotázaných samozřejmostí. Nejen, že by měli dlužníkům nabídnout vhodné řešení jejich situace, měli by jim též vyjít vstříc při splácení dluhů (uvedla pětina oslovených) a pomáhat s aktivním řešením jejich finančních problémů (zmínila čtvrtina lidí).

Starší lidé vyžadují pravidelný kontakt s věřitelem

Lidé starší šedesáti let, ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi, velmi oceňují, když inkasní společnost s nimi při správě jejich pohledávek udržuje pravidelný kontakt.

„Starší lidé upřednostňují osobní přístup, kontakt a pochopení, zároveň jsou obecně velmi skromní a nevyžadují žádné nadstandardní výhody či úlevy,“ uvedla Veronika Kuřinová ze společnosti KRUK.

Lidé s nižším vzděláním chtějí se splácením pomoci

Lidé se základním vzděláním, oproti těm s vyšším vzděláním, očekávají pomoc inkasní společnosti při řešení svých dluhů, při kterém bude uplatněn lidský přístup

Může za to zejména nedostatečné finanční vzdělávání na základních školách. Lidé se ve chvíli, kdy se dostanou do finančních problémů, často cítí nejistě a očekávají tak pomoc ze strany odborníků.

Do doby, než je inkasní společnost začne vybízet k úhradě jejich dluhů, jsou pasivní a odkládají řešení finančních problémů. V momentě, kdy je jejich dluh předán inkasní společnosti, očekávání podporu a pomoc při splácení. „Tito lidé přivítají, když jim naši terénní pracovníci pomohou s analýzou jejich rodinného rozpočtu a navrhnou ji takovou výši splátek, která není likvidační a dá jim dostatek prostoru k důstojnému životu,“ doplňuje Veronika Kuřinová.

Naopak vzdělanější lidé jsou finančně gramotnější, dávají si větší pozor na to, kam odtékají jejich peníze a jaké smlouvy podepisují. Od inkasních společností tak oproti ostatním častěji vyžadují důvěryhodné chování a dodržování právních předpisů.

Lidé s vyššími příjmy vyžadují individuální přístup

Důvěryhodnost inkasní společnosti a její individuální přístup při řešení dluhových problému je velmi důležitý především pro domácnosti se dvěma ekonomicky činnými osobami a osoby s příjmy nad 37 tisíc korun.

Naopak nízkou důležitost přisuzují tyto osoby aktivní pomoci při splácení dluhů, neboť často mají v případě finančních problémů dostatečně vysokou finanční rezervu, kterými je pokryjí.

zdroj: Novinky.cz