Dětské účty

02.02.2016 11:18

Které banky založí účet i nemluvňatům?

Dětská konta nabízí pouze 5 bank. Jaké máte možnosti, když chcete své dítě naučit hospodařit trochu jinak?

 

Dáváte dítěti pravidelně kapesné, ale rádi byste ho naučili hospodařit s penězi i jiným způsobem. Můžete mu založit například dětské konto. Na rozdíl od běžných účtů jsou možnosti nakládání s dětským kontem značně omezené a nehrozí tak, že by si dítě s platební kartou v ruce vesele nakupovalo přes internet.

Dětská konta u nás nabízí pouze 5 bank:

 • Česká spořitelna,
 • Československá obchodní banka,
 • GE Money Bank,
 • Komerční banka,
 • Poštovní spořitelna/ERA.

Z čeho všeho tedy můžete vybírat, když chcete své dítě naučit hospodařit?

Osobní účet ČS II

Pokud chcete svému dítěti založit účet u České spořitelny máte možnost tak učinit v rámci Osobního účtu ČSII. Ten není veden primárně jako dětský a je určen všem – tedy jak dětem, tak seniorům atd. K založení potřebujete pouze doklad totožnosti a rodný list dítěte. A 100 Kč jako minimální vklad. Pokud zvolíte pouze základní balíček služeb, nebudete za vedení účtu platit. Tento účet se úročí úrokem 0,01 %.

Základní balíček služeb mají všichni stejný, ať už je účet určen pro děti, či seniory. V rámci něj máte k dispozici tyto služby:

 • Až 2 výpisy z účtu měsíčně (např. zvlášť pro vás a pro dítě).
 • Debetní karta Visa Classic – pro dítě od 8 let.
 • Podúčet.
 • Měsíčně 2 výběry z bankomatů České spořitelny bez poplatku.
 • Příchozí platby bez poplatku.
 • Debetní nálepku.

Podúčet slouží k tomu, abyste na něj ukládali peníze, které nechcete, aby se daly vybrat prostřednictvím platební karty. V případě potřeby je nutné tyto peníze převést zpět na účet, aby s nimi bylo možné nakládat prostřednictvím platební karty.

Třetí a každý další výběr z bankomatu České spořitelny stojí 5 Kč.

Internetové bankovnictví slouží pouze k náhledu na aktuální stav konta. Až po dovršení 15 let dítěte je možné internetové bankovnictví aktivovat a plně jej využívat. Do té doby ani není možné požádat o vydání platební karty, takže na účet je možné pouze vkládat peníze nebo je z něj vybírat. Maximální limit pro vklady je možné nastavit od částky 5000 Kč až do 50 000 Kč. Pokud vkládá na dětský účet třetí osoba na pobočce, například prarodiče, zaplatí 80 Kč. Aby měli vklad bez poplatku, musíte je uvést jako disponenty nebo musí peníze poslat elektronicky.

Po dosažení 8 let dítěte je, stejně jako v ostatních případech, možné zažádat o vydání platební karty. V tomto případě se jedná o debetní kartu Visa Classic.

Maximální limity na kartě je možné nastavit následovně:

 • 30 000 Kč denní limit pro výběr z bankomatu.
 • 200 000 Kč denní limit pro platby u obchodníka.

Jedná se ovšem o maximální možné limity. Pokud chcete limity omezit, můžete s výší limitu libovolně nakládat a upravit ji podle svého. Případně lze platby u obchodníka zakázat zcela.

Vzhledem k tomu, že účet je určen pro kohokoli, nedochází po dosažení nějakého věku dítěte k jeho převedení.

Dětské konto Slůně

Účet Dětské konto Slůně nabízí Československá obchodní banka. Stejně jako předchozí i tento účet je možné založit dítěti už od narození a využívat ho až do dovršení věku 15 let. Účet je veden bezplatně a úročení je pásmové:

 • Úrok 1 % pro částku do 50 000 Kč.
 • Úrok 0,2 % pro částku nad 50 000 Kč.

Pro založení účtu potřebujete minimální počáteční vklad 200 Kč a následující doklady:

 • Originál rodného listu dítěte.
 • Občanský průkaz rodiče.
 • U opatrovníka: občanský průkaz a originál rozhodnutí soudu o určení opatrovnictví.

Platební karta k účtu

Od 8 let věku dítěte je možné k účtu pořídit i platební kartu VISA Electron Baby. Na té určíte dítěti limit, který měsíčně nesmí překročit. Ten se může pohybovat od částky 100 Kč až do 6000 Kč.

Karta neumožňuje platby přes internet a ani bezkontaktní platby. Na pobočce je však možné povolit platby v obchodech a vaše dítě bude moci s kartou standardně nakupovat. S kartou je možné provést každý měsíc 4 výběry z bankomatu bez poplatku. Každý další výběr je zpoplatněn částkou 6 Kč. Vybírat však můžete i na pobočce (za 70 Kč), případně na jakékoli pobočce České pošty.

Vedení karty není zpoplatněno. Pouze pokud byste chtěli měnit limit na kartě, zaplatíte za každou změnu 20 Kč.

Měsíc před dosažením věku 15 let dítěte vám přijde informace, že se účet převede na Studentské konto. Po dosažení 15 let pak automaticky k převodu dojde.

Dětský účet Genius 

GE Money Bank nabízí dětem účet s názvem Dětský účet Genius. Je určen dětem od 0 až do 15 let a za jeho vedení neplatíte měsíčně nic. Účet se úroční pásmově, a to následujícím způsobem:

 • Úrok 1,5 % pro zůstatek do 29 999,99 Kč.
 • Úrok 0,1 pro zůstatek nad 30 000 Kč.

K založení účtu není potřeba osobní přítomnost dítěte. Pokud si ale přejete tento účet svému dítěti založit, budete potřebovat následující dokumenty:

 • Rodný list dítěte.
 • Občanský průkaz zákonného zástupce (tedy vás).

Pokud máte dítě zapsané v občanském průkazu, nemusíte s sebou k založení účtu nosit jeho rodný list. V případě opatrovníka, osvojitele či poručníka banka akceptuje pravomocné usnesení soudu. Máte-li cizí státní příslušnost, musíte místo občanského průkazu předložit pas a ještě druhý doklad totožnosti.

Kromě toho musíte při založení účtu také složit na pokladně minimální vklad, který činí 200 Kč.

Vzhledem k tomu, že se jedná o účet, se kterým disponují děti, jsou i jeho funkce poněkud okleštěny. Dítě, popřípadě vy jako jeho zákonný zástupce, můžete prostřednictvím účtu provádět pouze následující operace:

 • Jednorázový, popř. hromadný platební příkaz, a to pouze prostřednictvím Obchodního místa.
 • Bezhotovostní vklad.
 • Hotovostní vklad.
 • Hotovostní výběr.
 • Výběr z bankomatu a/nebo dobíjení mobilního telefonu prostřednictvím debetní platební karty.

V rámci účtu je vždy jeden výběr na přepážce v měsíci bez poplatku. Každý další stojí 60 Kč. Vaše dítě navíc může s penězi na účtu nakládat pouze formou hotovostních vkladů. Při něm je nutné předložit „Kartu klienta“. Maximálně může prostřednictvím hotovostního vkladu vložit 10 000 Kč.

Zároveň s kontem mohou být využívány tyto produkty a služby:

 • Debetní platební karta Dětské Maestro (od dovršení věku 8 let Klienta).
 • Elektronická forma výpisů eVýpis.
 • Info servis.
 • Revolvingový termínovaný vklad.

U dětí nad 8 let dává banka možnost zažádat si o vydání debetní platební karty Dětské Maestro. Žádost o vydání karty samozřejmě musíte učinit vy coby zákonný zástupce. Vám jako zákonnému zástupci je rovněž předána karta i PIN kód. I karta má omezené možnosti, měsíčně s ní lze vybrat maximálně 2000 Kč.

Po dovršení 15 let věku dítěte se účet automaticky převede na Konto Genius Student se stejným číslem účtu.

Dětské konto Beruška

Komerční banka nabízí dětem Dětské konto Beruška. Je určeno dětem od narození až do 15 let. Za vedení účtu nic neplatíte. Úrok je oproti ostatním dětským účtům nižší:

 • Úrok 0,5 % pro zůstatek do 30 000 Kč.
 • Nad 30 000 Kč se neúročí.

Dětský účet mohou založit pouze zákonní zástupci dítěte stejně, jako v ostatních případech. I zde tedy budete potřebovat k založení účtu následující:

 • 2 doklady totožnosti.
 • Rodný list dítěte.

Až do 8 let věku dítěte je možné účet ovládat pouze prostřednictvím vkladů a výběrů na pobočkách banky. Případně je možné zažádat si o podpisový certifikát a následně nahlížet na stav účtu prostřednictvím pasivního internetového bankovnictví.

V rámci účtu je každý měsíc jeden výběr na pobočce bez poplatku. Každý další je zpoplatněn částkou 75 Kč. Vklady na účet jsou bez poplatku vždy, a to i v případě, že na účet vkládá třetí osoba. Až do 8 let věku dítěte karta vlastně slouží pouze k výběrům a vkladům na účet.

Po dosažení 8 let dítěte je možné zažádat o vydání debetní platební karty. Jedná se o elektronickou debetní kartu Maestro s názvem Prima karta. U ní jsou měsíčně 2 výběry z bankomatu bez poplatku, každý další pak za 9 Kč.

Za vedení platební karty neplatíte. Pouze v případě, že byste chtěli udělat dítěti kartu s originálním vámi navrženým designem, zaplatíte ročně 49 Kč.

S kartou je možné i standardní placení u obchodníků. Vše ale záleží na tom, jaké nastavíte na kartě limity. Maximální limity jsou následující:

 • 2000 Kč pro výběry z bankomatu týdně.
 • 4000 Kč pro placení u obchodníků týdně.
 • Maximálně však 4000 Kč celkově za týden.

Vyšší limity vám banka na dětském účtu nepovolí. Naopak nižší si můžete zvolit bez potíží sami a pokud si nepřejete, aby vaše dítě například platilo s kartou v obchodě, jednoduše nastavíte placení u obchodníků na 0.

Do 30 dnů od kalendářního čtvrtletí, které následuje po čtvrtletí, ve kterém dítě dovršilo věk 15 let, se účet automaticky převede na konto G2.2.

Era první konto

Další účet, který můžete svým dětem založit, se jmenuje Era první konto Nabízí jej Poštovní spořitelnaa na rozdíl od předchozích účtů, tento si vaše dítě může ponechat až do 18 let. Zůstatek na účtu se také úroční pásmově:

 • Úrok 1 % pro zůstatek do 50 000 Kč.
 • Úrok 0,2 % pro zůstatek nad 50 000 Kč.

Založení účtu je v tomto případě o něco málo složitější než v předchozích případech. Pokud je dítěti při založení účtu více než 10 let, musí být při zakládání osobně přítomno. K tomu navíc musíte prokázat jeho totožnost, například rodným listem. Kromě toho potřebujete následující dokumenty:

 • Váš doklad totožnosti.
 • Vyplněnou žádost o založení konta a vyplněný podpisový vzor.

První vklad na účet činí minimálně 500 Kč. Je to navíc i částka, pod kterou by zůstatek na účtu neměl klesnout. Pokud účet zrušíte do 12 měsíců od založení, zaplatíte poplatek 200 Kč.

K tomuto účtu neposkytuje Poštovní spořitelna platební kartu. Ani není možné jeho prostřednictvím zadávat internetové platby. Internetové bankovnictví je v tomto případě čistě pasivní a slouží pouze k náhledu aktuální situace na účtu. Vklady a výběry můžete učinit jak bezhotovostním převodem, tak na pobočce. Výběr na přepážce je zpoplatněn částkou 35 Kč a vklad je bez poplatku.

Při dovršení 18 let věku dítěte je dětský účet automaticky převeden na Era osobní účet. Na ten je ale možné účet převést kdykoli od 10 let věku dítěte.

Zdroj: www.mesec.cz